Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-01-2020 14:15

Ανακοίνωση Αρχής Αδειών για τοποθέτηση διαφημίσεων στα αστικά ταξί

Η Αρχή, αφού μελέτησε την σχετική νομοθεσία για τα ταξί καθώς επίσης και του νομικού καθεστώτος τοποθέτησης διαφημίσεων στα λεωφορεία και αφού άκουσε τις απόψεις επί του θέματος διαφόρων φορέων και μετά από ενδελεχή έρευνα και συνεχείς συνεδριάσεις για το θέμα αυτό, κατέληξε στα εξής:

Η Αρχή διαπίστωσε την θετική άποψη όλων των πιο πάνω φορέων και ενδιαφερομένων συνόλων και οργανώσεων και γι’ αυτό αποφασίζει όπως αποδέχεται να εξετάζει αιτήσεις για τοποθέτηση διαφημίσεων στα αστικά ταξί με τους πιο κάτω όρους:

(1) Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη της άδειας οδικής χρήσης και μόνο και μπορεί να γίνεται με γραπτή επιστολή του προς την Αρχή.

(2) Ο αιτητής μαζί με την αίτησή του θα πρέπει να προσκομίζει σχετικό υποστηρικτικό υλικό όπως απεικόνιση για το περιεχόμενο της διαφήμισης.
 
(3) Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων θα επιτρέπεται μόνο επί των δύο μπροστινών θυρών του οχήματος, νοουμένου ότι περιορίζεται εντός του μεταλλικού πλαισίου, ώστε σε κάθε περίπτωση το περιθώριο περιμετρικά της θύρας που εφάπτεται με τον υαλοπίνακα, να παραμένει ανέπαφο μέχρι και 10 εκατοστά.
 
(4) Η διαφήμιση δύναται να παρουσιάζεται σε οποιοδήποτε χρωματισμό, νοουμένου ότι δεν αλλοιώνει ουσιαστικά το υπόλοιπο χρώμα του οχήματος.

(5) Το περιεχόμενο της διαφήμισης θα πρέπει να είναι τέτοιο που δεν θα προσβάλλει την ηθική του μέσου πολίτη ούτε θα περιέχει παράνομους σκοπούς ή διαφημίσεις που απαγορεύονται από την κυπριακή νομοθεσία. 

(6) Η ισχύς της έγκρισης της διαφήμισης θα διαρκεί για όσο καιρό διαρκεί η ισχύς της άδειας οδικής χρήσης (ΑΟΧ) ταξί  εκτός αν ο αιτητής που έτυχε έγκρισης της σχετικής άδειας ζητήσει την επανεξέταση νέας αίτησης για άλλη διαφήμιση.

(7) Η έγκριση για τοποθέτηση διαφήμισης να αναγράφεται στην άδεια οδικής χρήσης του οχήματος.
(8) Να γίνεται υπεύθυνη δήλωση από τον υπεύθυνο που τοποθετεί τη διαφήμιση για τις διαστάσεις.
(9) Να αποστέλλεται φωτογραφία μετά την υλοποίηση της απόφασης για έλεγχο και ενημέρωση του φακέλου.

Σημείωση: Η παράγραφος 21 του Κανονισμού 50 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, διαλαμβάνει ότι:-

«δεν επιτρέπεται να επικολληθεί οτιδήποτε στο αλεξήνεμο ή στους υαλοπίνακες των θυρών των θέσεων του οδηγού και συνοδηγού του οχήματος που να παρεμποδίζει την ορατότητα ή που να διαφοροποιεί την ορατότητα ή που να διαφοροποιεί την αρχική διαφάνεια, χρωματισμό ή κατασκευαστική αντοχή τους, όπως αυτοί έχουν κατασκευαστεί ή λάβει έγκριση τύπου, εξαιρουμένης ειδικής μεμβράνης, εγκεκριμένης από τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων».

Η Αρχή θα έχει την διακριτική ευχέρεια να επιτρέψει και/ή τροποποιήσει  και/ή απορρίψει αίτηση ως κριθεί κατάλληλο υπό τις περιστάσεις.

 


(ΝΝ/ΣΧ)