Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-02-2020 09:21

Απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» σε σχέση με την Επίτροπο Διοικήσεως

Αναφορικά με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», το οποίο αναφέρεται σε προχθεσινή επιστολή που διαβίβασε η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την Επίτροπο Διοικήσεως, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Στην ιστοσελίδα θεάτρου της Λεμεσού βρισκόταν αναρτημένη μέχρι τις 10.2.2020 ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία «η εφημερίδα ‘’Καθημερινή’’, στο πλαίσιο της πολιτισμικής της δραστηριότητας, και συνεργαζόμενη με το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη», πραγματοποιεί αφιέρωμα σε γνωστό Έλληνα συνθέτη. Στους τραγουδιστές της εκδήλωσης που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται συγγενείς πρώτου βαθμού διευθυντικού στελέχους της εφημερίδας «Καθημερινή». Η εκδήλωση είχε τιμή εισόδου 17 ευρώ.

Επειδή είναι γνωστό ότι ο εκδότης της εφημερίδας «Καθημερινή» είναι ο σύζυγος της Επιτρόπου Διοικήσεως, επικοινωνήσαμε στις 10.2.2020  μαζί της και μας ανάφερε ότι αυτό που της είχε ζητηθεί ήταν να θέσει υπό την αιγίδα της τη συγκεκριμένη εκδήλωση και ότι η εφημερίδα «Καθημερινή» είναι ένας εκ των χορηγών επικοινωνίας της εκδήλωσης. Μας διαβίβασε επίσης επιστολή με ημερομηνία 10.1.2020 που της είχε σταλεί από την διοργανώτρια εταιρεία της εκδήλωσης. Σημειώνεται ότι η εταιρεία αυτή δεν είναι η εταιρεία στην οποία ανήκει το θέατρο.

Στην επιστολή αυτή της διοργανώτριας εταιρείας γίνεται αναφορά ότι τα καθαρά έσοδα θα δίνονταν σε μία εκ των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών ή της βίας στην οικογένεια. Ωστόσο, στην ανακοίνωση που αναφέρεται πιο πάνω δεν γινόταν αναφορά σε διάθεση των καθαρών εσόδων για οποιοδήποτε φιλανθρωπικό ή άλλο κοινωφελή σκοπό. Άλλωστε, τούτο θα ενέπιπτε στις πρόνοιες του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου (N.68(Ι)/2014) και θα απαιτούσε σχετική αδειοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών που, με βάση επικαιροποιημένο κατάλογο που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν έχει δοθεί.

Στις 11.2.2020 το πρωί, δηλαδή μετά την επικοινωνία μας με την Επίτροπο, η ανακοίνωση του θεάτρου αντικαταστάθηκε με νέα ανακοίνωση από την οποία αφαιρέθηκε η αναφορά στην εφημερίδα «Καθημερινή», ενώ επίσης η αναφορά στην Επίτροπο Διοικήσεως τροποποιήθηκε, ώστε αυτή να αναφέρεται ως έχουσα θέσει υπό την αιγίδα της την εκδήλωση αυτή.

Από έρευνα στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, φαίνεται ότι η διοργανώτρια εταιρεία συστάθηκε το 2012 και είναι αγνώστων μετόχων και διευθυντών. Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι δεν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος στο Τμήμα Φορολογίας από το φορολογικό έτος 2014 και εντεύθεν και υποβάλλει δηλώσεις σχεδόν μηδενικού κύκλου εργασιών στο ΦΠΑ, από το 2016 οπότε και ενεγράφη στο ΦΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη το ζήτημα που εγείρεται από το γεγονός ότι η Επίτροπος έθεσε υπό την αιγίδα της και επέτρεψε τη χρήση του κύρους του θεσμού της για καθαρά κερδοσκοπικούς σκοπούς, υπό αυτές τις συνθήκες που εξηγούνται πιο πάνω, ενημερώσαμε στις 11.2.2020 γραπτώς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Επιτρόπου Διοικήσεως και τον Διευθυντή Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά την αποστολή της επιστολής μας, το θέατρο τροποποίησε εκ νέου την ανακοίνωσή του και περιέλαβε σε αυτήν αναφορά ότι τα καθαρά έσοδα θα διατίθεντο σε συγκεκριμένο κοινωφελή σκοπό. Τελικά, την επόμενη μέρα ανακοινώθηκε ακύρωση της εκδήλωσης.

Σημειώνεται ότι εταιρεία συμφερόντων του συζύγου της Επιτρόπου Διοικήσεως είναι ο διαχειριστής της «Παραμυθούπολης» στην είσοδο της Λευκωσίας. Τον Δεκέμβριο του 2018 η Επίτροπος είχε περιλάβει την «Παραμυθούπολη» σε πρόγραμμα εκδηλώσεων που είχε διοργανώσει στο Γραφείο της στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Υπενθυμίζεται ότι, όπως αναφέρεται στην Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας ημερομηνίας 14.10.2019, κατόπιν καταγγελίας που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας, στην οποία υπήρχε ο ισχυρισμός ότι η Ετήσια ΄Εκθεση της Επιτρόπου για το 2017 εκτυπώθηκε με ευθύνη του συζύγου της Επιτρόπου, ο οποίος είναι εκδότης εφημερίδας, η Υπηρεσία μας προέβηκε σε διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η ΄Εκθεση δεν εκτυπώθηκε από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο (όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια), ούτε και εντοπίστηκε σχετικό ένταλμα πληρωμής για τα έξοδα εκτύπωσής της. Κατόπιν συζήτησης του θέματος με την Επίτροπο, μας ανέφερε ότι η Ετήσια ΄Εκθεση εκτυπώθηκε σε «copy centre» με δικά της έξοδα.

Ομοίως, όταν εξετάσαμε καταγγελία που λήφθηκε στην Υπηρεσία μας στην οποία υπήρχε ο ισχυρισμός ότι το νέο λογότυπο του Γραφείου της Επιτρόπου σχεδιάστηκε από εταιρεία συμφερόντων του συζύγου της, η Επίτροπος ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι το λογότυπο σχεδιάστηκε από το Γραφείο της κατόπιν δικής της συνεργασίας με λειτουργούς του Γραφείου της.

 

Η παράγραφος 9 των Αρχών της Βενετίας (“The Venice Principles”) που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 2.5.2019 προβλέπει τα ακόλουθα:

«The Ombudsman shall not, during his or her term of office, engage in political, administrative or professional activities incompatible with his or her independence or impartiality. The Ombudsman and his or her staff shall be bound by self-regulatory codes of ethics. ».

Σημειώνουμε ότι η Επίτροπος έχει η ίδια αναγνωρίσει τη δεσμευτικότητα των Αρχών της Βενετίας ως νομικό κείμενο.

Παραταύτα, διαπιστώσαμε ότι η Επίτροπος δεν έχει ετοιμάσει, ως όφειλε, οποιοδήποτε Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα δεσμεύει την ίδια και το προσωπικό του Γραφείου της.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από την ετοιμασία ή όχι Κώδικα Δεοντολογίας, η υποχρέωση της Επιτρόπου να μην εμπλέκεται σε δραστηριότητες που είναι ασυμβίβαστες με την ανεξαρτησία ή αμεροληψία της καταγράφεται ρητά στην πιο πάνω παράγραφο 9 των Αρχών της Βενετίας και συνεπώς συνιστά αυθύπαρκτη υποχρέωσή της.

ΣΣ/ΣΧ