Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-02-2020 15:19

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σε απάντηση ανακοίνωσης της εταιρείας συμφερόντων του συζύγου της Επιτρόπου Διοικήσεως ότι η εταιρεία αυτή δεν είναι ο διαχειριστής της «Παραμυθούπολης» αλλά ο χορηγός επικοινωνίας των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην «Παραμυθούπολη», η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι το γεγονός αυτό ουδόλως διαφοροποιεί την ουσία των θεμάτων που καταγράφονται στην επιστολή της ημερ. 11.2.2020 προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Επιτρόπου Διοικήσεως και τον Διευθυντή Γραφείου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Τα θέματα αυτά δεν αφορούν την πιο πάνω εταιρεία, ούτε και οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική εταιρεία, αλλά την Επίτροπο Διοικήσεως.

(ΕΚ/EI)