Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-02-2020 16:49

Ανακοίνωση ΟΚΥπΥ για το θέμα εξόφλησης πληρωμών

Αντιλαμβανόμενος την σημασία της έγκαιρης εξόφλησης οφειλών προς τους συνεργάτες του, στο οποίο αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ο Φιλελεύθερος, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας [ΟΚΥπΥ] επιθυμεί να διαβεβαιώσει ότι, προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε με τις πληρωμές προμηθευτών φαρμάκων και αναλωσίμων ειδών με την πλήρη στήριξη και συνεργασία της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας. 

Οι σχετικές καθυστερήσεις, οφείλονται σε καθαρά τεχνικούς λόγους, και πιο συγκεκριμένα, στις διαδικασίες μετάβασης των υπηρεσιών αγορών και προμηθειών του Υπουργείου Υγείας στον ΟΚΥπΥ.

Πρόκειται για περίπλοκη εργασία, η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει υλοποιηθεί, γι’ αυτό ο ΟΚΥπΥ, από σήμερα έχει αρχίσει την εξόφληση τιμολογίων.

Με την ευκαιρία αυτή, ο ΟΚΥπΥ βεβαιώνει πως είναι προσηλωμένος στον στόχο, και θεωρεί πως οι προμηθευτές φαρμάκων, αλλά και όποιοι άλλοι εμπλεκόμενοι, είναι πολύτιμοι συνεργάτες του, στο μεγάλο έργο της αναβάθμισης των κρατικών υπηρεσιών υγείας της χώρας.

---------------------

ΕΙ