Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-02-2020 20:32

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Είναι με ξεχωριστή χαρά που παρευρίσκομαι στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, τιμώντας τους φοιτητές που συμπλήρωσαν επιτυχώς τον απαιτητικό κύκλο σπουδών στο αντικείμενο της επιλογής τους και παραλαμβάνουν απόψε τον μεταπτυχιακό τους τίτλο.

Αναντίλεκτα, λαμβάνοντας υπόψη την επίμονη και μεστή προκλήσεων προσπάθεια που προηγήθηκε, ως επίσης τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι φοιτητές, η κατοχή ενός τέτοιου τίτλου σαφώς αποτελεί εφόδιο το οποίο διανοίγει νέες προοπτικές για το μέλλον τους.

Ιδιαιτέρως σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο και αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο εν λόγω εγνωσμένου κύρους τίτλος σπουδών, αποτελεί ισχυρό πλεονέκτημα για την καταξίωσή τους σε περαιτέρω επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο.

Είναι ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση που εργάζεται διαχρονικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιδιώκοντας, τη διαμόρφωση ικανών και άξιων επιστημόνων, οι οποίοι θα συνεργήσουν ως φορείς γνώσης και προόδου στην ανανέωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της χώρας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου άρτια στελεχωμένο από την ίδρυσή του με εξειδικευμένο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, εστιάζει στην ποιότητα, την εξωστρέφεια, την έρευνα και την καινοτομία, επιδιώκοντας:

 • Αφενός τη μεγιστοποίηση του επιστημονικού του έργου και τη συνεχή αριστεία και
 • αφετέρου την αναβάθμιση, διεύρυνση και προσαρμογή των γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Στο πλαίσιο αυτό:

 • Η πληθώρα επωφελών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει.
 • ·Οι αξιόπιστες συνεργασίες που αναπτύσσει.
 • Καθώς επίσης και η υψηλή θέση που κατέχει σε συστήματα κατάταξης Πανεπιστήμιων έγκριτων διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, πέραν της τιμής που περιποιεί για την εκπαιδευτική κοινότητα, τους φοιτητές του και τον τόπο μας, αναμφίβολα το ανάγουν και το καταξιώνουν σε πρότυπο ίδρυμα Ανώτερης εκπαίδευσης.

Ως επιβεβαίωση των πιο πάνω καταγράφεται και το υψηλό ποσοστό εξωτερικής χρηματοδότησης που εξασφαλίζει από ερευνητικά προγράμματα και την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του στην κοινοπραξία Young Universities for the Future of Europe, όπου επιλέγηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου μοντέλου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου ως φορέα παιδείας και πολιτισμού, την υψηλή προσφορά του ως οργανισμού γνώσης, και του πολυσήμαντου έργου που επιτελεί, αναπτύξαμε ποικίλου είδους συνέργειες με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, οι οποίες λειτουργούν επωφελώς τόσο για τους φοιτητές όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.

Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, αναφέρω ότι:

 • Στηρίχθηκαν οι σχεδιασμοί της Πανεπιστημιούπολης, μέσω εγγυημένων δανείων της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένης της Βιβλιοθήκης που εγκαινιάσαμε τον Δεκέμβριο του 2018.
 • Παράλληλα προωθούνται, τόσο η κατασκευή της Πολυτεχνικής Σχολής, όσο και η υλοποίηση του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, της Ιατρικής Σχολής, του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, κ.α. σημαντικών έργων στην Πανεπιστημιούπολη, καθώς και η ανακαίνιση της Πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας που αποτελεί ιστορικό χώρο της λειτουργικής εκκίνησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Αναφέρω επίσης ότι τροχοδρομείται, σε συνέχεια της πρώτης, η δεύτερη φάση των φοιτητικών εστιών (εντός Πανεπιστημιούπολης), η οποία θα περιλαμβάνει πέραν των 700 νέων κλινών και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.
 • Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η θεσμική χρηματοδότηση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ, ως επίσης, το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για το Κέντρο Αριστείας Βιοτράπεζας και Βιοϊατρικής Έρευνας.
 • Πέραν τούτων, αναφέρω ότι το Υπουργείο Παιδείας συντονίζει τη διαδικασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Δήμου Λάρνακας με στόχο την εξεύρεση κατάλληλου χώρου, προκειμένου σύντομα να καταλήξει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου κοστολογημένος προϋπολογισμός που να επιτρέπει την ίδρυση και τη λειτουργία της νέας Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λάρνακα.

Επενδύοντας την ίδια στιγμή στην κοινωνία της γνώσης ως καθοριστικό πυλώνα για τη διεύρυνση των αναπτυξιακών οριζόντων της Κύπρου, επιδιώκουμε τη συνεχή προαγωγή και συνολική αναβάθμιση της παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικοί στόχοι και οραματισμοί μας αποσκοπούν στην οφειλόμενη προσφορά ευκαιριών πανεπιστημιακής φοίτησης στον τόπο μας, εφάμιλλων διεθνών εκπαιδευτικών προτύπων.

Την ίδια στιγμή, πέραν της ικανοποίησης ποιοτικά και ποσοτικά των τοπικών αναγκών, αλλά και της μείωσης της διαρροής αξιόλογων Κυπρίων επιστημόνων στο εξωτερικό, απώτερος σκοπός μας είναι:

Η διεθνοποίηση της προσφερόμενης εκπαίδευσης και η καθιέρωση της πατρίδας μας ως περιφερειακού εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα αποτελεί πόλο έλξης, τόσο φοιτητών όσο και διεθνούς φήμης ακαδημαϊκών και ερευνητών.

Προς τον σκοπό αυτό σημειώνω, μεταξύ άλλων, ότι:

 • Υιοθετήσαμε μηχανισμούς διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, Δημόσιων και Ιδιωτικών, συνδράμοντας καθοριστικά στην ενίσχυση του κύρους και της αξιοπιστίας τους. Σταθμό στην προσπάθεια αυτή, αποτελεί η ίδρυση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, ο οποίος στη βάση Ευρωπαϊκών και Διεθνών πρότυπων, προβαίνει σε αξιολόγηση των Ιδρυμάτων, των Τμημάτων και των προγραμμάτων τους.
 • Συνεχίζουμε να συνάπτουμε περαιτέρω Μνημόνια Συναντίληψης στον τομέα της Ανώτερης Εκπαίδευσης και Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών με άλλα κράτη, πέραν των υφιστάμενων που έχουμε συνάψει με την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες.
 • Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τον Μάιο του 2019, εγκρίθηκαν μέτρα στήριξης της Ιδιωτικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 • Στοχεύοντας στην απάμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών φοίτησης και πρόσβασης στην Ανώτερη Εκπαίδευση, μέσα από την υιοθέτηση κοινωνικοοικονομικών και ακαδημαϊκών κριτηρίων, παρέχουμε οικονομική στήριξη σε φοιτητές μέσω της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαίωση του θετικού αντίκτυπου της πολιτικής που ακολουθήσαμε για την αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποτελούν οι υψηλές ποικίλου είδους διακρίσεις των Πανεπιστημίων μας και η συνεχής αύξηση του αριθμού φοιτητών στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, από το σύνολο των 32 χιλιάδων φοιτητών που φοίτησαν στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, οκτώ χιλιάδες ήταν πολίτες άλλων ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών. Αντιστοίχως, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το σύνολο των φοιτητών ανήλθε στις 48 χιλιάδες εκ των οποίων οι 24 χιλιάδες προέρχονται από Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από τη χαρτογράφηση του πεδίου της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου που διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας, οι αριθμοί αυτοί παρουσιάζονται αυξημένοι για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών αγγίζει τις 51 εκ των οποίων οι 27 προέρχονται από Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.

Την ίδια στιγμή, θέλω να τονίσω ότι σύμφωνα με την «Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2019» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Κύπρος, παρουσιάζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό που ανέρχεται στο 57,1%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40,7%.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο, τόσο των φοιτητών και αποφοίτων μας όσο και των Ακαδημαϊκών μας Ιδρυμάτων και της προσφερόμενης εκπαίδευσης.

Στοχεύοντας, όπως ακριβώς προανέφερα, στη συγκράτηση και την αξιοποίηση του ικανού ανθρώπινου δυναμικού το οποίο διαθέτει ο τόπος μας, επιδιώξαμε ως βασική προτεραιότητα αλλά και υποχρέωση, τη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης για τους νέους μας, εστιάζοντας παράλληλα σε μία εξωστρεφή προσέγγιση που συνδέει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

Προς την κατεύθυνση αυτή:

 • Προωθούμε την επιμόρφωση, την κατάρτιση και την επιχορήγηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχοντας ήδη διαθέσει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Συνολικά έχουν εγκριθεί 223 αιτήσεις για την 1η Προκήρυξη του Σχεδίου και 235 για τη 2η.
 • Στηρίζουμε το έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κι από εθνικούς πόρους που ανέρχονται στα €7,1 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω του εν λόγω έργου, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, φοιτητές, ως μέρος του προγράμματος σπουδών τους, τοποθετούνται σε επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, λαμβάνοντας παράλληλα επίδομα για την κάλυψη βασικών τους εξόδων.
 • Πέραν των στοχευμένων δράσεων που αφορούν την ενίσχυση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα τις νεοφυείς (start-ups), εγκρίθηκε η σύσταση ή η συμμετοχή των Δημόσιων Πανεπιστημίων σε εταιρείες (University spin-offs) των οποίων οι δραστηριότητες θα εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και θα προάγουν τη διασύνδεση της έρευνας με την καινοτομία.

Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής να τονίσω τη σημασία της διαφώτισης και της ενημέρωσης από μέρους των Πανεπιστημίων σχετικά με την αξιοποίηση των μέτρων αυτών, τα οποία αναμφίβολα σε συνδυασμό με τους τίτλους σπουδών που απονέμουν, αυξάνουν τις δεξιότητες απασχολισημότητας των νέων μας στον στίβο της αγοράς εργασίας.

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Απευθυνόμενος σε εσάς, θα ήθελα για ακόμη μία φορά να σας συγχαρώ για την αφοσίωση και ζήλο στο αντικείμενο ειδίκευσης που επιλέξατε, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσήλωση και ξεχωριστό ήθος για την επίτευξη των υψηλών στόχων που θέσατε.

Αξιοποιώντας πλήρως τα εφόδια που σας προσέφερε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σας καλώ να συνεχίσετε να θέτετε στόχους και να τους πετυχαίνετε, κάνοντας προς την κατεύθυνση αυτή αυτοσκοπό τη δια βίου μάθηση, η οποία αποτελεί το κυριότερο εχέγγυο για τη συνεχή διεύρυνση των οριζόντων σας.

Ως άξιοι πρεσβευτές των γνώσεων που σας μεταλαμπάδευσαν οι καθηγητές σας και έχοντας συναίσθηση της κοινωνικής σας ευθύνης, δεν έχω αμφιβολία ότι θα εργαστείτε με επαγγελματισμό επιβεβαιώνοντας τη φήμη του Πανεπιστημίου σας μέσα από τη δική σας συμβολή στην πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου μας.

Σταθερός σύμμαχος και στο νέο, απαιτητικό αυτό κεφάλαιο της ζωής σας, θα είναι οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες σας μεγάλωσαν οι γονείς σας, οι οποίοι δικαιολογημένα αισθάνονται περήφανοι κοιτάζοντας στα πρόσωπά σας να ανταμείβονται οι κόποι και οι θυσίες τις οποίες χρειάστηκε να υπομείνουν μέχρι τη δική σας πορεία προς την επιτυχία.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να επαινέσω το Συμβούλιο, τις Πρυτανικές Αρχές, το Ακαδημαϊκό, Ερευνητικό και Διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την προσφορά τους στην υψηλή ακαδημαϊκή στάθμη και το καρποφόρο έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο, ως επίσης, τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει όσον αφορά την ποιοτική παραγωγή γνώσης και τη συνακόλουθη διαμόρφωση άξιων επιστημόνων στον τόπο μας.

Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσα από τη συλλογική δουλειά, αλλά και τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η πανεπιστημιακή κοινότητα, θα αξιωθεί στο μέλλον ακόμη περισσότερες επιτυχίες και κατακτήσεις προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Στην προσπάθεια αυτή, να είστε βέβαιοι ότι η Κυβέρνηση, ως έχει πράξει μέχρι στιγμής, θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης.

----------------------------

ΡΜ/ΕΙ