Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-02-2020 10:53

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον «Έλεγχο του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων»

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ενημερώνει ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων» που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:
http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

 

(ΝΝ/ΕΧΡ)