Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-02-2020 13:02

Δημοσιοποίηση Διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2018

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ενημερώνει ότι έχει δημοσιοποιήσει τις διαγραφές που έγιναν για το έτος 2018 από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών, σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο, Ν.38(Ι)/2014.

Το συνολικό ποσό που έχει διαγραφεί ανέρχεται στα €1.353.515,79, από το οποίο ποσό ύψους €1.336.332,43 αφορά διαγραφές άνω των €1.000.

Οι πιο πάνω διαγραφές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, στο www.treasury.gov.cy (Δημοσιοποίηση Στοιχείων - Δημοσιοποίηση Διαγραφών – 2018).

(ΕΚ/ΣΧ)