Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-02-2020 13:43

Γραπτή δήλωση Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κας Ιωσηφίνας Αντωνίου σχετικά με δημοσίευμα της Εφημερίδας «Πολίτης»

Αναφορικά με το δημοσίευμα της δημοσιογράφου κας Κάτιας Σάββα στην Εφημερίδα «Πολίτης», ημερομηνίας 13/2/2020, με θέμα «Μεταφέρονται ανυλοποίητες οι δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης», στο οποίο γίνονται αναφορές μεταξύ άλλων και στην Επίτροπο Ισότητας των Φύλων, επιθυμώ να δηλώσω τα ακόλουθα:

Ουδέποτε μέχρι σήμερα έχω δηλώσει στο πλαίσιο συνεδριάσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι έχει ετοιμασθεί και υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο, νομοσχέδιο για ενίσχυση και νομοθετική κατοχύρωση του θεσμού της Επιτρόπου, καθότι κάτι τέτοιο εκτείνεται πέραν της σφαίρας αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Ισότητας.

Βάσει των όρων εντολής που επιδόθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Επίτροπο Ισότητας, ο ρόλος της Επιτρόπου περιορίζεται στην υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που προωθεί την έμφυλη ισότητα και αποσκοπεί στην εξάλειψη των κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Για το σκοπό αυτό, το Γραφείο της Επιτρόπου προέβη σε πολλές περιπτώσεις στην υποβολή βελτιωτικών προτάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, αναφέροντας, ενδεικτικά και μόνο, την υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων στο πλαίσιο Αναθεώρησης των νομοθεσιών Οικογενειακού Δικαίου, την υποβολή πρότασης για ποινικοποίηση του σεξισμού, την υποβολή εισηγήσεων στο πλαίσιο καταρτισμού του νομοσχεδίου για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, καθώς και παρεμβάσεις προς την Αστυνομία, με στόχο τη βελτίωση του τρόπου χειρισμού περιστατικών έμφυλης βίας. Σημειώνω πρόσθετα ότι το θέμα της αναβάθμισης και ενίσχυσης του θεσμού της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων απασχόλησε έντονα τόσο την Επίτροπο, όσο και τις Γυναικείες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, οι οποίες ετοίμασαν και υπέβαλαν λεπτομερές Υπόμνημα με τις θέσεις τους, στο πλαίσιο συνάντησης που έγινε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός του 2019.

Οι προσπάθειες για επίτευξη πλήρους και ουσιαστικής ισότητας είναι πολυεπίπεδες και διαρκείς και απαιτούν συλλογικές δράσεις σε προληπτικό, ενημερωτικό, νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο. Τα έμφυλα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις που επιμένουν δυστυχώς στο χρόνο, καθιστούν επιβεβλημένη την εντατικοποίηση των προσπαθειών, ευελπιστώντας ότι ως κοινωνία και ως πολιτεία, θα φτάσουμε σ’ ένα σημείο όπου δεν θα είναι αναγκαία η εκπόνηση και η εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα.

(ΕΚ/ΣΧ)