Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-02-2020 15:08

Ανακοίνωση Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων για δηλώσεις από γεωργούς που αρδεύουν από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανακοινώνει ότι δέχεται δηλώσεις από γεωργούς που αρδεύουν από τα Κυβερνητικά Υδατικά Έργα, για τις ποσότητες νερού που χρησιμοποίησαν για παγετοπροστασία των φυτειών, για σκοπούς αξιολόγησης των ποσοτήτων αυτών. Τη σχετική δήλωση μπορούν να την προμηθευτούν από τα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και από την ιστοσελίδα του ΤΑΥ www.moa.gov.cy/wdd.

Oι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21/2/2020.

(EK/ΕΧΡ)