Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-02-2020 09:28

Ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας για σημερινό δημοσίευμα σχετικά με προτεινόμενη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα  σε σχέση με προτεινόμενη ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος διευκρινίζει τα πιο κάτω:

  • Καμμία απόφαση για υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου δεν έχει ληφθεί, όπως αφήνεται να εννοηθεί στον τίτλο του δημοσιεύματος.
  • Πολλά προτεινόμενα έργα που υποβάλλονται για περιβαλλοντική αξιολόγηση, είτε απορρίπτονται εντελώς είτε διαφοροποιούνται ουσιαστικά, ώστε να εκμηδενιστούν ή να περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για το υπό αναφορά έργο, η υλοποίηση του οποίου, όπως έχει προταθεί, αναμένεται να δημιουργήσει συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις.

Η προθυμία και η δυνατότητα των επενδυτών να προβούν στις απαραίτητες διαφοροποιήσεις για την απάλειψη των επιπτώσεων αυτών, θα κρίνει τελικά και τη γνωμοδότηση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

-------------------------- 

ΜΑΚ/ΕΙ