Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-02-2020 12:45

Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στη γιορτή της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς

Με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να παρευρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό στη γιορτή της Ανθισμένης Αμυγδαλιάς, που διοργανώνεται για 15η φορά από το Σύμπλεγμα Κοινοτήτων της Κοιλάδας Κούρη και Ξυλούρικου. Η εκδήλωση αυτή, δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη να θαυμάσει το υπέροχο τοπίο της περιοχής, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι οι χιλιάδες αμυγδαλιές, που αποτελούν μέρος του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος της κοιλάδας του ποταμού. Σε κανένα άλλο μέρος του νησιού μας δεν συναντά κανείς τόσες αμυγδαλιές μαζεμένες, όσες στην περιοχή που βρισκόμαστε σήμερα.

Η αμυγδαλιά αποτελεί είδος απόλυτα εγκλιματισμένο στο περιβάλλον και τις κλιματικές συνθήκες του τόπου μας. Λόγω της ανθεκτικότητας που παρουσιάζει στην ξηρασία και στα ασβεστώδη εδάφη, καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις, με την ετήσια παραγωγή του προϊόντος να φτάνει στους 300 τόνους και την αξία παραγωγής να υπερβαίνει τις 300 χιλιάδες ευρώ.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναγνωρίζει τη σημασία του τομέα των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων στην κυπριακή γεωργία και ιδιαίτερα τον ρόλο των καλλιεργειών αυτών για τις ορεινές και ημιορεινές μας περιοχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωσή του. Μετουσιώνοντας σε πράξη τη θέση μας ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αύξηση του γεωργικού εισοδήματος είναι η παραγωγή ποιοτικών και ανθεκτικών στον ανταγωνισμό προϊόντων, η βελτίωση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών και η από κοινού διάθεση των προϊόντων τους από τους ίδιους, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά σχετικών δράσεων και μεταρρυθμίσεων.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω τρία διαφορετικά νομοσχέδια που αφορούν στην ανάδειξη της μοναδικότητας των κυπριακών προϊόντων, στην αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και στην αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως και την ποικιλότροπη ενθάρρυνση που δίνεται από το Υπουργείο μας και τις Υπηρεσίες του για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών.

Επιπρόσθετα, προς επίτευξη των στόχων μας, θέτουμε σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Με το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αναμένεται να έχουν διοχετευθεί στον αγροτικό μας κόσμο συνολικά πέραν των 500 εκατομμυρίων ευρώ, αφού η Κυβέρνηση αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Βασικό εργαλείο της αγροτικής μας πολιτικής αποτελεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις προκηρύξεις μέτρων και την υλοποίηση έργων να φτάνει συνολικά στα 251 εκατομμύρια ευρώ. Στο Πρόγραμμα, έχουν περιληφθεί, και αξιοποιούνται, μέτρα για την επιδότηση της βιολογικής καλλιέργειας και γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, που στοχεύουν στην ενίσχυση των καλλιεργειών παραδοσιακού τοπίου, όπως είναι και η αμυγδαλιά. Ο προϋπολογισμός για τα μέτρα αυτά ανέρχεται στα 9 περίπου εκατομμύρια  ευρώ ανά έτος.

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω, για άλλη μια φορά, την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων, ώστε να παραμείνουν ζωντανές εστίες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, συνδυάζοντας τη γεωργία, τον τουρισμό και την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή, συμβάλλουν σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Απευθύνω, λοιπόν, τα θερμά μου συγχαρητήρια, τόσο στην οργανωτική επιτροπή όσο και σε όλους τους κάτοικους των κοινοτήτων του Συμπλέγματος Κούρη–Ξυλούρικου για τη διοργάνωση της ωραίας αυτής γιορτής, στην οποία μπορεί κάποιος να γευτεί παραδοσιακά εδέσματα του τόπου μας, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα δραστηριότητες που αναδεικνύουν τον πλούσιο πολιτισμό μας. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα είναι πάντα αρωγός σε τέτοιες δράσεις ανάδειξης της κυπριακής υπαίθρου και των παραδόσεών της. Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και ευχάριστη μέρα.

------------------------

ΜΑΚ/ΕΙ