Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-02-2020 16:48

Πραγματοποιήθηκε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση δράσεων προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην εκπαίδευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) συνέντευξη Τύπου, η οποία διοργανώθηκε από τη Μονάδα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Μονάδα Τ.Π.Ε.) του Υπουργείου, για την παρουσίαση δράσεων προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου ανέφερε ότι η προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών των σχολείων μας αλλά και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διοίκησης των σχολικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, το ΥΠΠΑΝ προχώρησε, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στην αγορά 2700 υπολογιστών τύπου ταμπλέτας για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διοίκησης των Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, καθώς και στην αγορά 836 υπολογιστών τύπου ταμπλέτας, οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε μαθητές/μαθήτριες Δημόσιων Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Σκοπός της παραχώρησης των υπολογιστών αυτών είναι η αποφόρτωση της σχολικής τσάντας αλλά και η αξιοποίησή τους για βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας καθώς και των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

Παράλληλα, μετά από παραχώρηση κονδυλίων από τον Ψηφιακό Πρωταθλητή Κύπρου εξασφαλίστηκε εκπαιδευτικός εξοπλισμός τύπου ρομπότ για ενίσχυση της Ενότητας «Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Ρομποτικών Συστημάτων» στο πλαίσιο της εφαρμογής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στο μάθημα της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Β’ τάξη του Γυμνασίου. Επίσης, παραχωρήθηκαν 180 εκπαιδευτικά ρομπότ τύπου Edison από την Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής.

Η υλοποίηση των δράσεων αυτών από τη Μονάδα ΤΠΕ του ΥΠΠΑΝ συμβάλλει στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες χρήσης των νέων σύγχρονων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης», το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης  των σχολικών μονάδων και υπηρεσιών υποστήριξης του  ΥΠΠΑΝ. Επίσης, ενισχύει τους μαθητές και μαθήτριές μας στην ανάπτυξη κομβικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ομαλή ένταξη και συνεισφορά τους στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.

Ο Υπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ειδικότερα το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών καθώς και τον Ψηφιακό Πρωταθλητή Κύπρου και την Κυπριακή Εταιρεία Πληροφορικής για την παραχώρηση των ποσών που αξιοποιήθηκαν για την εξασφάλιση του εξοπλισμού, αλλά και για την εξαιρετική συνεργασία και στήριξη στην προσπάθεια για ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών των σχολείων μας.

Στη συνέντευξη χαιρετισμούς απηύθυναν και οι ο κ.κ. Γιώργος Κωμοδρόμος, Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκ μέρους του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Κυριάκος Κόκκινος, Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο Στέλιος Χειμώνας, Ψηφιακός Πρωταθλητής Κύπρου, ενώ έγιναν και σχετικές παρουσιάσεις λειτουργούς της Μονάδας Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας του ΥΠΠΑΝ.

Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου παραδόθηκαν στους Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολείων που έχουν επιλεγεί, οι υπολογιστές ταμπλέτες που θα παραχωρηθούν στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/μαθήτριες.

ΙΠ