Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-02-2020 18:45

Χαιρετισμός Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, στην Τελετή Βράβευσης των Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων για το 2019

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω και φέτος την καθιερωμένη Τελετή Βράβευσης των Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων, καθώς και των Οργανισμών και Επιχειρήσεων της Κύπρου, για τα επιτεύγματα τους στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία ολόκληρος ο πλανήτης αντιμετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, εκδηλώσεις όπως η σημερινή αναδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω δράσεις προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Η βράβευση καινοτόμων περιβαλλοντικών πρακτικών, με τη στήριξη του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και πλειάδας εμπλεκόμενων φορέων, λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για πόλεις, κοινότητες, οργανισμούς και επιχειρήσεις της χώρας μας και αποδεικνύει ότι η εποικοδομητική συνεργασία και η ανάπτυξη συνεργειών, αποτελούν βασικά εργαλεία για την εφαρμογή μιας συνεκτικής πολιτικής για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Στο σημείο αυτό, οφείλω να επισημάνω το γεγονός ότι το έργο της Κυβέρνησης, σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, παρουσιάζεται πιο ενισχυμένο και πιο μεθοδικό από κάθε άλλη φορά. Με ιδιαίτερα προσεκτικές κινήσεις, προωθούμε μεγάλο αριθμό δράσεων και έργων, τα οποία στοχεύουν στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και, ιδιαίτερα, στη διαχείριση της κλιματικής κρίσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, δρομολογήθηκαν και υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες πολιτικές και δράσεις:

  • Η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που εγκρίθηκε το 2017 από το Υπουργικό Συμβούλιο και άρχισε να υλοποιείται.
  • Το φιλόδοξο Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μείωση των θερμοκηπιακών ρύπων, και με το οποίο η Κύπρος θα κάνει ένα καθοριστικό βήμα για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα.
  • Η πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, μέσα από τη διαμόρφωση ενός επιστημονικά έγκυρου Σχεδίου Δράσης, ειδικά προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας.
  • Η πρωτοβουλία «Φυτεύω για το Κλίμα», με στόχο να φυτέψουμε όσα πιο πολλά δέντρα μπορούμε, γνωρίζοντας την ευεργετική τους δράση για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την αισθητική συμβολή τους στην καθημερινότητα μας.
  • Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, η οποία αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο για να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον που αρμόζει στην αξιοπρέπεια και τις ευαισθησίες τόσο της δικής μας όσο και των μελλοντικών γενεών. 
  • H Στρατηγική Διαχείρισης των Αποβλήτων, με δράσεις και μέτρα τα οποία υιοθετούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και αποσκοπούν κυρίως στη χωριστή συλλογή και αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων.
  • Το σχέδιο χορηγιών για την επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι αιτήσεις για το εν λόγω σχέδιο πλησιάζουν τις χίλιες, ενώ την ίδια ώρα προωθούμε εισηγήσεις για την αύξηση του αριθμού των σημείων φόρτισης, τα οποία θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. Το έντονο ενδιαφέρον, μας υποχρεώνει να βρούμε τις απαραίτητες πιστώσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.
  • Η συνεχής αναβάθμιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη που εφαρμόζονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και που αναγνωρίζονται πλέον διεθνώς για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους.

Φίλες και Φίλοι,

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που βραβεύονται σήμερα, αφού οι περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές που υιοθετούν, αποβαίνουν ωφέλιμες για την ευρύτερη κοινωνία, ενώ παράλληλα δημιουργούν υγιέστερη επιχειρηματική κουλτούρα. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από την εταιρική και κοινωνική τους ευθύνη, την οποία εφαρμόζουν με ιδιαίτερα θετικά δείγματα γραφής.

Συγχαίρω επίσης τους Δήμους και τις Κοινότητες που βραβεύονται, αφού μέσα από τη συλλογική τους προσπάθεια, πέτυχαν την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή τους και την άνοδο του επιπέδου ζωής των κατοίκων τους, προωθώντας την ποιοτικότερη σχέση τους με το περιβάλλον.

Ιδιαίτερα συγχαίρω και ευχαριστώ τους διοργανωτές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αφού με την εκδήλωση αυτή ενισχύουν τον στόχο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας. Θερμά ευχαριστώ την Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, τον Οργανισμό Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών Λεμεσού και το Δίκτυο Εθελοντών Together Cyprus, για την εθελοντική συμβολή τους, αλλά κυρίως για την επίπονη εργασία αξιολόγησης και κατακύρωσης των Περιβαλλοντικών Βραβείων για το έτος 2019.

Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά, ότι, ως Κυβέρνηση, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, σε αγαστή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση των στρατηγικών μας σχεδιασμών, οι οποίοι δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων και υιοθετούν τις αρχές της την αειφόρου ανάπτυξης.

Σημείωση: Τον χαιρετισμό εκφώνησε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής.

(ΜΑΚ)