Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-02-2020 11:00

Εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων με LED

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού ανακοινώνει ότι, την περίοδο 27/2/2020 - 5/3/2020, μεταξύ των ωρών 9.00π.μ – 12.30μ.μ, εκτός Σαββατοκύριακου και αργίας, στον Παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού, παρά τον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου, θα εκτελούνται από ιδιωτική Εταιρεία, για Συμβόλαιο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων με τύπου LED.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εργασιών, με κατεύθυνση από Λεμεσό προς Λευκωσία και αντιστρόφως, θα κλείνει η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας σε μήκος 500μ. ,περίπου, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, απολογούνται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλούν το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και υπομονή και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση.

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί για τις πιο πάνω προγραμματισμένες εργασίες μέσω της ιστοσελίδας www.traffic4cyprus.org.cy στην οποία δίνεται χαρτογραφική απεικόνιση των εργασιών και των επιπτώσεών τους στην κυκλοφορία κατά τη διάρκειά τους.

ΣΣ/ΣΧ