Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-04-2018 15:07

Μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Tεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 39Α(1)(δ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως (Αρ.2) του 2017, οι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί, των οποίων οι αιτήσεις για μετάθεση ή μη μετάθεση δεν έχουν ικανοποιηθεί, μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ16) το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα». Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Α.  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Διευθυντές

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

8393

Αντώνης Θεοδώρου

Αμμόχωστο Α'

Λευκωσία

7329

Γεώργιος Χατζημιχαήλ

Λευκωσία

Λάρνακα

8403

Κυριάκος Μιχαήλ

Λάρνακα

Αμμόχωστο Α'

 

Βοηθοί Διευθυντές Α΄

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Από

Εις

9887

Νίκος Νικολάου

Ηλεκτρολογίας

Αμμόχωστο Α'

Αμμόχωστο Β'

10515

Γιώργος Παφίτης

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Λάρνακα

Αμμόχωστο Β'

10187

Πολύκαρπος Νικολάου

Μηχανολογίας

Αμμόχωστο Β' +

Συμβουλευτικό έργο

Λάρνακα

 

Βοηθοί Διευθυντές

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Από

Εις

11168

Φώτος Πασάντας

Ηλεκτρολογίας

Λάρνακα

Λευκωσία

12185

Χάρης Παπαδάκης

Μηχανολογίας

Λάρνακα

Λευκωσία

14854

Παναγιώτης Καυκαλίδης

Διακοσμητικής

Αμμόχωστο Α'

Λευκωσία

15585

Γλαύκος Θεοφυλάκτου

Γραφικών Τεχνών

Λεμεσό

Λευκωσία

16969

Γεώργιος Κυπριανού

Ξενοδοχειακών

Αμμόχωστο Α'

Λευκωσία

11698

Νίκος Παπαευριπίδης

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Λάρνακα +

Συμβουλευτικό έργο

Αμμόχωστο Β'

11116

Πέτρος Κυριάκου

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Λευκωσία

Λάρνακα
(ειδικός λόγος)

10273

Αντρέας Παναγή

Ξενοδοχειακών

Λεμεσό

Λάρνακα

11264

Ισαβέλλα Ναούμ-Αραούζου

Δομικών

Λευκωσία

Λάρνακα

12188

Ανδρέας Κυριακίδης

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Αμμόχωστο Β'

Λάρνακα

12428

Σώτος Χατζηττοφής

Ηλεκτρολογίας

Αμμόχωστο Β'

Λάρνακα

11348

Σπύρος Τουμαζής

Μηχανολογίας

Λάρνακα + Απόσπαση

Λεμεσό

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

Εκπαιδευτές Μηχανολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19775

Χαράλαμπος Αϊφωτίτης

Λάρνακα(24)

Λευκωσία(24)

19296

Ανδρέας Λουκά

Λεμεσό(24)

Λευκωσία(22)

19543

Μάριος Χαραλάμπους

Πάφο(24)

Λεμεσό(24)

 

Εκπαιδευτές Ηλεκτρολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

14851

Παύλος Συμεού

Λάρνακα(22)

Λεμεσό(20)

15706

Γιαννάκης Σωκράτους

Λάρνακα(22)

Λεμεσό(20)

 

Εκπαιδευτής Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

17441

Γεώργιος Αθηνή

Λευκωσία(22)

Λεμεσό(22)

 

Εκπαιδευτές Γραφικών Τεχνών

Αρ. Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

18234

Ελεάνα Ταλιαδώρου

Αμμόχωστο Α'(24)

Λευκωσία(22)

18938

Χάρις Χριστοδούλου

Αμμόχωστο Β'(17)+

Λευκωσία(7)

Λευκωσία(22)

19188

Θεόδωρος Τσολάκης

Αμμόχωστο Α'(24)

Λευκωσία(22)

12434

Χρυσόστομος Παναγιώτου

Πάφο(20)

Λεμεσό(20)

18712

Μαρία Ρουσή

Λεμεσό(22)

Πάφο(22)

 

Εκπαιδευτής Ξενοδοχειακών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19806

Κυριάκος Θαλασσινός

Πόλη Χρυσοχούς(24)

Πάφο(24)

 

Β.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Διευθυντής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

9859

Σωκράτης Καρεκλάς

Λεμεσό

 

Βοηθοί Διευθυντές Α΄

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

10516

Μιχάλης Μηλιώτης

Μηχανικής
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Λευκωσία

10921

Κωνσταντίνος Αρσαλίδης

Ξενοδοχειακών

Λευκωσία

9920

Παναγιώτης Νεοφύτου

Μηχανικής
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Λεμεσό

 

Βοηθοί Διευθυντές

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Εις

14853

Δημητράκης Βότσης

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Λεμεσό

14658

Φοίβος Κοντεμενιώτης

Ξενοδοχειακών

Λάρνακα

11142

Γιάννινα Σαββίδου

Ηλεκτρολογίας

Αμμόχωστο Α'

11605

Παύλος Χριστίδης

Ηλεκτρολογίας

Αμμόχωστο Α'


----------------------------------

 

ΜΓ/ΕΙ