Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-04-2018 15:38

Ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος αναφορικά με δημοσίευμα για τη στρατηγική και τους σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα στον εγχώριο Τύπο (16/4/2018) που αναφέρεται στη στρατηγική και τους σχεδιασμούς για τη διαχείριση αποβλήτων και τις σχετικές επισημάνσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας επισημαίνει ότι:

  • Έχει απαντήσει στα ερωτήματα του Γενικού Ελεγκτή που τέθηκαν στην επιστολή του 22/2/16 τεκμηριώνοντας την ετοιμασία μιας σύγχρονης στρατηγικής για τη διαχείριση αποβλήτων, για την οποία υπάρχει πλήρης παραλληλισμός με κάθε έννοια του νέου πακέτου κυκλικής οικονομίας. Σχετική ενημέρωση έχει σταλεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Υπήρξαν σημαντικές παροτρύνσεις και επισημάνσεις και από την πλευρά της ΕΕ ώστε να μην προωθούνται νέες μονάδες ΟΕΔΑ αλλά δράσεις για την προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνονται και στην στρατηγική του κράτους.
  • Η στρατηγική θα τύχει αναθεώρησης όταν και εφόσον είναι απαραίτητο και ενδέχεται να γίνουν σχετικές διαφοροποιήσεις μετά τη δημοσίευση των οδηγιών για τη διαχείριση των αποβλήτων και ιδιαίτερα για τους ποσοτικούς στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στο νέο πακέτο κυκλικής οικονομίας

-----------------------

ΕΦ/ΕΙ