Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-04-2018 15:44

Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας σε σχέση με δημοσίευμα εφημερίδας "Χαραυγή", για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας "Χαραυγή", με ημερομηνία 16 Απριλίου 2018, το οποίο αναφέρεται σε επιστολή της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αμφισβητεί τον βαθμό υλοποίησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στην χώρα μας, αναφέρει τα πιο κάτω:

  • Η πολιτική βούληση, η προτεραιότητα και η σημασία των ζητημάτων των ατόμων με αναπηρίες για την Κυβέρνηση αποδεικνύεται από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.12.2017 με την οποία ενέκρινε την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία με δεκαετές πλαίσιο 2018-2028 και το Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία με τριετές πλαίσιο 2018-2020, συμβαδίζοντας με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη, στην σελίδα 91, καθορίζει τους στόχους για τα άτομα με αναπηρίες, τοποθετώντας την ευάλωτη αυτή ομάδα του πληθυσμού σε ίση βάση προτεραιότητας με τους άλλους τομείς πολιτικής της Κυβέρνησης.
  • Η Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018 – 2028, καθορίζει το όραμα, τις αξίες και τις στρατηγικές επιδιώξεις της Κύπρου για την επόμενη δεκαετία. Για πρώτη φορά, υπάρχει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, σε στρατηγικό επίπεδο, για να κατευθύνει όλους τους φορείς της πολιτείας προς τις δράσεις εκείνες που θα προσθέσουν αξία και θα βελτιώσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες.
  • Το Δεύτερο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020, που συνοδεύει την Στρατηγική, καθορίζει, για την πρώτη τριετία 2018 – 2020, 86 συνολικά δράσεις, 46 συνεχιζόμενες και 40 νέες δράσεις, προς υλοποίηση από επτά Υπουργεία και τα τμήματα και υπηρεσίες τους. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους και κοστολόγηση τους.
  • Οι συνολικές δαπάνες του κράτους, για τις δράσεις που ήδη υλοποιούνται και αφορούν ειδικά την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες, ξεπερνούν τα €150 εκατομμύρια ετησίως. Αφορούν την υποστήριξη για ανεξάρτητη διαβίωση, φροντίδα, διακίνηση, συνοδεία, εκπαίδευση, υγεία, απασχόληση, προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, συμμετοχή στον αθλητισμό, πολιτισμό, ψυχαγωγία.
  • Η διαβούλευση με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες είναι συνεχής. Για την ετοιμασία των στρατηγικών πιο πάνω εγγράφων πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, δημόσια διαβούλευση, ανοιχτή προς όλες τις οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τα άτομα με αναπηρίες και προς όλους τους πολίτες.
  • Οι προσπάθειες της Κυβέρνησης  θα συνεχισθούν , πάντα στα πλαίσια των αρχών και αξιών της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

(ΜΠ/ΕΙ)