Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-02-2020 16:16

Ανακοίνωση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι υπήρξε καταχώρηση προσφυγής  στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αναφορικά με την κατακύρωση της προσφοράς για την επίπλωση της καινούριας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. 

Το Υπουργείο τονίζει ότι ανάλογα με την έκβαση της   προσφυγής  πιθανόν να καθυστερήσει  περαιτέρω η λειτουργία του Νοσοκομείου .

Λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον, το Τμήμα Δημοσίων  Έργων ενημέρωσε ήδη την    Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών  ότι φέρει ένσταση στη λήψη προσωρινών μέτρων.

 

(AT)