Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-02-2020 16:28

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α) με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση λύσεων στα διάφορα προβλήματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Ο κ. Καρούσος τόνισε ότι, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα συνεχίσει, μεταξύ άλλων, να επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στα δημόσια κτίρια και στις δημόσιες μεταφορές, θεμάτων που αφορούν στην κατάλληλη διαμόρφωση πεζοδρομίων και καθώς επίσης στην αναβάθμιση της υφιστάμενης πληροφόρησης στις στάσεις των λεωφορείων έτσι ώστε να είναι κατανοητή και στα άτομα με αναπηρία. 

Η αντιπροσωπεία της ΚΥ.Σ.Ο.Α ζήτησε από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όπως, σε συνεργασία με τα άλλα Υπουργεία, προχωρήσει στην ίδρυση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας καθώς και στην εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης που αφορά στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.         

Ο κ. Καρούσος ανέφερε ότι ο ίδιος προσωπικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο όλο θέμα και ότι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων προτίθεται να συμβάλει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προώθηση των θεμάτων που αφορούν άμεσα στα άτομα με αναπηρία. 

------------------------

(ΑΤ/ΕΙ)