Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-04-2018 15:51

Ανακοίνωση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», με τίτλο «Κρατική αναλγησία για θύματα εμπορίας»

Ανακοίνωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε σχέση με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», με τίτλο «Κρατική αναλγησία για θύματα εμπορίας» και με ημερομηνία 16 Απριλίου 2018 αναφέρει τα ακόλουθα:

"Ως πολυσύνθετο φαινόμενο, η εμπορία προσώπων απαιτεί τη συνεργασία πολλών εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική στήριξη των θυμάτων.

Η στήριξη αυτή αφορά στην παροχή αναγκαίων πόρων διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, διαμονής, ψυχολογικής στήριξης, εργασίας, κ.ά.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με βάση τη νομοθεσία, έχουν την ευθύνη συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων στήριξης θυμάτων. Ως εκ τούτου,  καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ανταπόκρισης, είτε παρέχοντας απευθείας υπηρεσίες στα θύματα, είτε μέσω συνεργασίας που έχουν αναπτύξει με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στη στήριξη θυμάτων.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, δεν έχουν αρμοδιότητα σε θέματα επαναπατρισμού και έκδοσης άδειας παραμονής στα θύματα, ζητήματα για τα οποία απατούν ενέργειες από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα. Αιτήματα για συμβολή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας από άλλες Υπηρεσίες, διεκπεραιώνονται το συντομότερο δυνατό. 

Δεν εκκρεμούν ενέργειες από πλευράς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δημοσίευμα, ωστόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν ήδη επικοινωνήσει με την Αστυνομία για λήψη συγκριμένων πληροφοριών και διευκρινήσεων."

(ΜΠ/ΕΙ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα