Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-04-2018 18:42

Ο Υπουργός Γεωργίας κ. Κώστας Καδής συναντήθηκε με τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ κ. Phil Hogan

Συνάντηση γνωριμίας είχε σήμερα, στο Λουξεμβούργο, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Phil Hogan. Ο κ. Καδής βρίσκεται στο Λουξεμβούργο εκπροσωπώντας την Κύπρο στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διμερή συνάντηση, ο κ. Καδής και ο κ. Hogan προέβησαν σε ανασκόπηση των θεμάτων που απασχολούν τη γεωργία, τόσο σε κυπριακό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι η ευρωπαϊκή γεωργία θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέες και πολυσύνθετες προκλήσεις, γεγονός που καθιστά την αναθεώρηση και απλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) επιβεβλημένη. Ο κ. Καδής επεσήμανε ότι η Κύπρος στηρίζει την κοινή αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερα τις πρωτοβουλίες που κινούνται προς την κατεύθυνση μιας πιο «έξυπνης», σύγχρονης, ευέλικτης, λιγότερο γραφειοκρατικής και αειφόρου κοινής αγροτικής πολιτικής. Τόνισε όμως ότι, κατά την αναθεώρηση της ΚΑΠ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. 

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στην Κύπρο, ο κ. Καδής ανέπτυξε σειρά θεμάτων που απασχολούν τους κύπριους αγρότες, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης του αγροτικού τομέα, με τη διατήρηση του επιπέδου των άμεσων πληρωμών που προέρχονται αποκλειστικά από τον Προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και λειψυδρίας, με αρνητικές επιπτώσεις για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, και σημείωσε ότι προσβλέπει στη στήριξη της ΕΕ ώστε να διαχειριστεί τα προβλήματα που δημιουργούνται στους κύπριους αγρότες. Οι δύο αξιωματούχοι συμφώνησαν όπως υπάρξει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας, τόσο μεταξύ τους όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, έτσι ώστε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η στενή συνεργασία που ήδη υπάρχει μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον κ. Hogan να αποδέχεται πρόσκληση να επισκεφθεί την Κύπρο στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, οι «28» αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με την πρόταση της Επιτροπής για υιοθέτηση μέτρων προς αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών με στόχο τη στήριξη των γεωργών.  Σε παρέμβασή του, ο κ. Καδής εξέφρασε τη στήριξή του για την πρόταση της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι η εν λόγω πρόταση θα ενισχύσει την ισχύουσα εθνική νομοθεσία των κρατών μελών για περιορισμό των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και θα συμβάλει στη στήριξη των παραγωγών στην αγροδιατροφική  αλυσίδα. Τους Υπουργούς Γεωργίας απασχόλησε και το θέμα της μείωσης της απώλειας και σπατάλης των τροφίμων, με τον Υπουργό να ενημερώνει τους ομολόγους του για τα μέτρα που λαμβάνει η Κύπρος σε αυτό τον τομέα.  Διεξήχθη, τέλος, συζήτηση αναφορικά με το νέο πολυετές σχέδιο για την αλιεία στα δυτικά ύδατα, στόχος του οποίου θα είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των βενθοπελαγικών αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων βαθέων υδάτων.

(ΕΙ)