Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-02-2020 21:23

Επαφές Υφυπουργού Τουρισμού στη Γερμανία

Το Υφυπουργείο Τουρισμού επιθυμεί να ενημερώσει τους τουριστικούς εταίρους και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ότι η τουριστική έκθεση Βερολίνου ITB (Internationale Tourismus-Börse Berlin), που θα διεξαγόταν την ερχόμενη εβδομάδα, έχει ακυρωθεί.

Παρά την ακύρωση, το Υφυπουργείο Τουρισμού ενήργησε ταχύτατα και διευθέτησε  συναντήσεις εκτός των πλαισίων της έκθεσης, έτσι ώστε να μην χαθεί η ευκαιρία για ουσιαστικές και σημαντικές επαφές του Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σάββα Περδίου με ηγετικά στελέχη τουριστικών οργανισμών της Γερμανίας, καθώς και με εκπροσώπους αεροπορικών εταιριών που έχουν ως βάση την εν λόγω αγορά. Από τις επαφές αυτές θα διαφανούν οι προοπτικές της Γερμανικής Αγοράς για το 2020. 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου και την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020. Με την ολοκλήρωση τους, το Υφυπουργείο Τουρισμού, έχοντας πληρέστερη εικόνα, θα ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό, μέσω των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, για τις προοπτικές της σημαντικής αυτής αγοράς για τον Κυπριακό Τουρισμό, η οποία συγκαταλέγεται στις αγορές προτεραιότητας στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030.

---------------------

ΕΙ