Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-02-2020 09:42

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου θα συμμετάσχει σε συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Θεμάτων της ΚΣΣΕ, στο Παρίσι

Ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου αναχωρεί την Τρίτη, 3 Μαρτίου, για το Παρίσι, για να συμμετάσχει σε συνεδρία της Επιτροπής Κανονισμού, Ασυλίας και Θεσμικών Θεμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), που θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου 2020.

Ανάμεσα σε άλλα, η Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα της τροποποίησης του Κανονισμού της Συνέλευσης ως απόρροια της θέσπισης κοινού μηχανισμού μεταξύ της ΚΣΣΕ και της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν όταν κράτος μέλος παραβιάζει συμβατικές του υποχρεώσεις. Επίσης, θα συζητηθεί το θέμα της καθιέρωσης ελάχιστων προδιαγραφών όσον αφορά στη διεξαγωγή δίκαιων και ελεύθερων εκλογών.

(ΕΚ/ΣΧ/EI)