Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-04-2018 11:22

Υιοθετήθηκε η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης για το μέλλον του συστήματος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Υιοθετήθηκε στις 13 Απριλίου 2018, στη Δανία, η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης για το μέλλον του συστήματος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ΕΣΑΔ).  Η Διακήρυξη υιοθετήθηκε στο πλαίσιο Συνόδου Υψηλού Επιπέδου που διοργάνωσε η Δανία, ως προεδρεύουσα της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη Σύνοδο συμμετείχαν πέραν των 30 Υπουργών και Υφυπουργών Δικαιοσύνης. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρώπης δρ Σπύρος Αττάς.

Η Διακήρυξη αποτελεί έναν ακόμη σταθμό μετά από τη Διακήρυξη του Ιντερλάκεν, της Σμύρνης, του Brighton και των Βρυξελλών, αναφορικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δεδομένων των δεκάδων χιλιάδων προσφυγών που το κατακλύζουν.

Το θέμα της Συνόδου ήταν «Συνεχής μεταρρύθμιση του συστήματος της ΕΣΑΔ – Καλύτερο ισοζύγιο – Βελτιωμένη προστασία».  Η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης επικεντρώνεται στο ισοζύγιο που πρέπει να επιτυγχάνεται μεταξύ της πρωταρχικής υποχρέωσης των κρατών μελών να διασφαλίζουν τα δικαιώματα που εγγυάται η Σύμβαση σε όσους διαβιούν στο έδαφός τους και στην επικουρικότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει τον τελευταίο λόγο στο κατά πόσο τα κράτη μέρη εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη Σύμβαση.

Συμμετέχοντες υπογράμμισαν την υποχρέωση των κρατών μερών να εφαρμόζουν ανεπιφύλακτα τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, τονίζοντας τη διασφάλιση του ατομικού δικαιώματος προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ως τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος.

Στην παρέμβασή του ο δρ Αττάς υπογράμμισε τη σημασία του συστήματος της Σύμβασης για τη δημοκρατική ασφάλεια στην Ευρώπη. Τόνισε ότι ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου δεικνύει ότι τα κράτη μέλη έχουν ακόμη πολλά να πράξουν για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης στο έδαφός τους.  Προς τούτο, σημείωσε, απαιτούνται μέτρα για τη σύσταση αποτελεσματικών εσωτερικών ένδικων μέσων, αντιμετώπιση συστημικών προβλημάτων, καθώς και η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Διαβεβαίωσε για τη δέσμευση της Κύπρου στη διαδικασία του Ιντερλάκεν για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Σύμβασης, τα αποτελέσματα της οποίας θα αξιολογηθούν το 2019.

(ΜΛ)