Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-03-2020 12:07

Εξυπηρέτηση του κοινού από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του νέου Kορωνοϊού COVID-19

Η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας για αποφυγή των κινδύνων που απορρέουν από την πανδημία λόγω του νέου Κορωνοϊού COVID-19 και για διασφάλιση της υγείας τόσο του κοινού, όσο και του προσωπικού και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  • Το κοινό παρακαλείται όπως επισκέπτεται τα γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης όταν είναι απολύτως απαραίτητο και σε επείγουσες περιπτώσεις.
  • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρειάζεται κάποια πληροφορία σε σχέση με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επαρχιακής Διοίκησης να επικοινωνούν με τα πιο κάτω τηλέφωνα, ανάλογα με το υπό αναφορά θέμα που σημειώνεται.
  • Για τη διευθέτηση συνάντησης/ραντεβού θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τα καταγραφέντα τηλέφωνα. 
  • Όσον αφορά την πιστοποίηση εγγράφων θα πρέπει:

       (i)  Να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 22804182 πριν να προσέρχεται οποιοσδήποτε στο γραφείο, για καθορισμό ραντεβού.

       (ii)  Δεν θα προωθείται η πιστοποίηση εγγράφων χωρίς να έχει προηγηθεί καθορισμός ραντεβού.

  • Δεν επιτρέπεται να προσέρχονται άτομα στην Επαρχιακή Διοίκηση με συμπτώματα του Κορωνοϊού ή άτομα τα οποία οφείλουν με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας να βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό. 

Το Γραφείο απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόηση του, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται και της αναγκαστικής απουσίας μεγάλου αριθμού προσωπικού.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΘΕΜΑΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

Ληξιαρχείου

22804222, 22804281

 

Αδειών Οικοδομής

22804220, 22804366

 

Σωματείων και ιδρυμάτων

22804147, 22804192

 

Στεγαστικών Σχεδίων

22804108, 22804351

 

Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

22804169, 22804172

 

Εράνων (στην επαρχία Λευκωσίας)

22804126, 22804162

 

Αδειών Μεγαφώνων/Οινοπνευματωδών Ποτών

 

22804147

Πολιτικών Συμβιώσεων

22804112, 22804109

 

Πιστοποιήσεων Εγγράφων

22804182

 

Οποιοδήποτε άλλο θέμα

22804300, 22804109, 22804150

 

(ΕΙ/ΙΚ)