Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-03-2020 18:34

Το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει τους Κύπριους που βρίσκονται στο εξωτερικό

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου και με τη στήριξη του Επιτρόπου Προεδρίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας «Covid-19: Gettingthroughthistogether», στην οποία παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες, συστάσεις και σύνδεσμοι για Κύπριους επισκέπτες και φοιτητές που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για την Κυπριακή παροικία Ηνωμένου Βασιλείου.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, στην πιο κάτω διεύθυνση: https://cypriotfederation.org.uk/covid19support/

Στο ευρύτερο πλαίσιο της προσπάθειας για την ουσιαστικότερη δυνατή στήριξη όλων των Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό, το Υπουργείο Εξωτερικών καταρτίζει δίκτυο επαγγελματιών στον τομέα της υγείας που καλύπτει όλες τις χώρες ανά το παγκόσμιο όπου εδρεύουν Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας, με στόχο την διασφάλιση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών εκεί και όπου προκύπτει ανάγκη.

----------------------

ΕΙ

 

Σχετικά Ανακοινωθέντα