Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-03-2020 09:50

Ανακοίνωση από Κυπριακά Ταχυδρομεία

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι από Τρίτη 24/03/2020 θα παραμείνουν κλειστά τα πιο κάτω Ταχυδρομικά Γραφείαː

Αγίου Λαζάρου Λάρνακας

Αερολιμένα Λάρνακας

Ορμήδειας

Αθηένου

Λιοπετρίου

 

(ΣΧ/IK)