Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-03-2020 18:48

Ανακοίνωση Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Αποδεικτικά στοιχεία για μεταφορά επιβατών

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνέχεια του Διαγγέλματος του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2020, ανακοινώνει ότι οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη δεν θα μεταφέρουν οποιοδήποτε επιβάτη εάν αυτός δεν φέρει μαζί του, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, αποδεικτικά στοιχεία (όπως αυτά έχουν εκδοθεί από τις Αρμόδιες Αρχές του Κράτους) τα οποία θα του επιτρέπουν να διακινείται εκτός της οικίας του.

Τα πιο πάνω μέτρα έχουν άμεση ισχύ μέχρι και την απόσυρση τους από τον Αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

 

(ΑΤ)