Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-03-2020 14:19

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τις διακινήσεις εκπροσώπων των ΜΜΕ

Αναφορικά με τις διακινήσεις εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών επιθυμεί να διασαφηνίσει τα ακόλουθα:

1. Οι εκπρόσωποι/εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν εξαιρούνται από τις πρόνοιες του διατάγματος του Υπουργού Υγείας ημερομηνίας 23.3.2020, με τίτλο «περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020», το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή την Τρίτη, 24 Μαρτίου, 2020 στις 6:00 μ.μ με ισχύ και μέχρι την 13η Απριλίου, 2020.

2. Ως εκ τούτου, για κάθε εργαζόμενο σε ΜΜΕ, οι εργοδότες θα πρέπει να συμπληρώνουν το Έντυπο Α (Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου), το οποίο θα πρέπει να αναφέρει:

α. Αριθμό κοινωνικών Ασφαλίσεων του/της εργοδοτουμένου.

β.1. Σε περίπτωση εργασίας με συνθήκες βάρδιας πρέπει να αναφέρει τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες εργασίας. Το έντυπο Α μπορεί να έχει ισχύ μέχρι και τρεις (3) ημέρες.

β.2. Σε περίπτωση εργασίας με σταθερό ωράριο, θα αναφέρεται ο τόπος εργοδότησης. Το Έντυπο Α μπορεί να έχει ισχύ μέχρι και επτά (7) ημέρες.

γ. Στις περιπτώσεις δημοσιογράφων που εκτελούν εξωτερικά καθήκοντα (π.χ. ρεπόρτερ, φωτογράφοι κ.λ.π.), το Έντυπο Α μπορεί να έχει ισχύ τριών (3) ημερών και να καθορίζεται η έκταση που μπορούν να μετακινηθούν (π.χ. Παγκύπρια, Λευκωσία, κ.λ.π).

Το ίδιο Έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται και από αυτοεργοδοτούμενους. 

3. Σε κάθε περίπτωση μετακίνησης τους για επαγγελματικούς λόγους, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν μαζί τους, εκτός από διαβατήριο/ταυτότητα και την έγκυρη δημοσιογραφική τους ταυτότητα.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,  θεωρεί τις δημοσιογραφικές ταυτότητες που έχει εκδώσει και οι οποίες έχουν λήξει μετά την 1η  Οκτωβρίου 2019, ως επικαιροποιημένες και ισχύουσες μέχρι και τη λήξη του διατάγματος ή και τη λήξη νέων παρόμοιων διαταγμάτων.

4. Σε ό,τι αφορά στις μετακινήσεις τους για προσωπικούς λόγους, όπως αυτοί καθορίζονται από το διάταγμα,  οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πολιτική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, να συμπληρώνουν το Έντυπο Β’ ( Δήλωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών) ή να στέλνουν μήνυμα SMS στον αριθμό 8998, χωρίς χρέωση.

Στόχος μας είναι η διευκόλυνση των λειτουργών των ΜΜΕ. Ως εκ τούτου εάν παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα στην εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων, παρακαλούμε όπως επικοινωνούν με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στο communications@pio.moi.gov.cy.

(ΔΚ/ΕΚ)