Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-03-2020 14:53

Επέκταση ισχύος του πιστοποιητικού καταλληλόλητας οχημάτων (MOT), που λήγει μετά τις 29/3/2020 και χρήζει ανανέωσης

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Τμήματος  ημερ. 19/3/2020 και μέσα στα πλαίσια της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ανακοινώνεται ότι, η ισχύς του πιστοποιητικού καταλληλόλητας οχημάτων (γνωστού ως ΜΟΤ) που λήγει μετά τις 29/3/2020 και χρήζει ανανέωσης επεκτείνεται, ώστε το κοινό να μην αναγκάζεται να κυκλοφορεί για το σκοπό αυτό.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά καταλληλότητας, λογίζεται ότι ισχύουν μέχρι την 30/4/2020.

(ΕΧΡ/IK)