Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-03-2020 21:27

Γραπτή δήλωση Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή για το θέμα της διακίνησης των δημοσιογράφων

Διευκρινίζεται ότι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μπορούν να κυκλοφορούν με:

  • Την πολιτική ταυτότητα ή διαβατήριο.
  • Με την εν ισχύ δημοσιογραφική τους ταυτότητα και
  • Με το υπογεγραμμένο από τον εργοδότη, έντυπο «Α», στο οποίο ρητά θα αναφέρεται ότι ο υπάλληλος του οργανισμού/εκδοτικού οίκου/συγκροτήματος «βρίσκεται σε συγκεκριμένη δημοσιογραφική αποστολή».

Αναμένω ότι η ΕΣΚ θα χρησιμοποιήσει την επιρροή της ώστε η συγκεκριμένη διευκόλυνση να μην γίνει αντικείμενο κατάχρησης.  

(ΕΙ)