Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-03-2020 08:34

Ανακοίνωση από Κυπριακά Ταχυδρομεία

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι σήμερα 31/03/2020 θα παραμείνουν κλειστά τα πιο κάτω Ταχυδρομικά Γραφεία ː

Αερολιμένα Λάρνακας

Λιοπετρίου

 

(ΕΧΡ/ΙΚ)