Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

31-03-2020 20:06

Γραπτή δήλωση Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή

«Διευκρινίζεται ότι για ζητήματα που αφορούν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση προσώπων για μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό ή διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού ή/και η μεταφορά οπλίτη από και προς το στρατόπεδο, σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσουν αποδεικτικό στοιχείο του λόγου μετακίνησης τους, τον οποίο οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν».

(ΕΙ)