Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-04-2020 09:08

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών για τη λήψη έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές

Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών (ΚΔΠ 135/2020) που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 του περί της λήψης έκτακτων μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και εποπτικές αρχές Νόμου του 2020 (Ν 33(Ι)/2020), διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

1.Ερώτηση: Πού μπορούμε να βρούμε το ειδικό έντυπο;

Απάντηση: Το ειδικό έντυπο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/202003/615/docs/ekdilosi_endiaferontos.docx

2.Ερώτηση: Ποιος είναι ο τρόπος υποβολής των εντύπων; Τα έντυπα μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά ή είναι υποχρεωτική η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό για την υποβολή τους;

Απάντηση: Η μετάβαση στον χρηματοοικονομικό οργανισμό δεν είναι υποχρεωτική.  Η υποβολή των εντύπων μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε με τηλεομοιότυπο (fax), ή ταχυδρομικώς, ακόμα και δια χειρός μεταβαίνοντας στον χρηματοοικονομικό οργανισμό στην περίπτωση μόνο που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης με άλλο τρόπο.

Στο Παράρτημα πιο κάτω επισυνάπτεται κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών για αποστολή του εντύπου.

3.Ερώτηση: Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες ή υπάρχουν δύο ξεχωριστά;

Απάντηση: Το έντυπο είναι κοινό για άτομα και εταιρείες.  Η μη υπογεγραμμένη Δήλωση που αποστέλλεται για αναστολή των δόσεων και τόκων γίνεται αποδεκτή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό. 

4.Ερώτηση: Αν κάποιος έχει περισσότερα του ενός δάνεια και επιθυμεί αναστολή δόσης για μόνο κάποια συγκεκριμένα δάνεια, ενώ για άλλα επιθυμεί να συνεχίσει να πληρώνει κανονικά, θα πρέπει να συμπληρώσει ξεχωριστό έντυπο για τα δάνεια για τα οποία δεν επιθυμεί να ανασταλούν οι δόσεις; 

Απάντηση: Με τη συμπλήρωση του εντύπου ο δανειολήπτης δηλώνει την επιθυμία του για αναστολή δόσεων και τόκων για όλα τα δάνεια στα οποία είναι πρωτοοφειλέτης ή συνοφειλέτης.

Σε περίπτωση που ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή δόσεων και τόκων για συγκεκριμένο/α δάνειο/α, αυτό μπορεί να το δηλώσει στο συγκεκριμένο σημείο του εντύπου στο τέλος της  πρώτης παραγράφου  όπου γίνεται ξεκάθαρο στον χρηματοοικονομικό οργανισμό  για ποιο δάνειο/α ΔΕΝ επιθυμεί την αναστολή των δόσεων και τόκων και επιθυμεί να συνεχίζεται η καταβολή τους.

Σε περίπτωση που  επιθυμεί αναστολή πληρωμής για όλα τα δάνεια, τότε αφήνει κενό (ή διαγράφει) το συγκεκριμένο σημείο στο τέλος της πρώτης παραγράφου του εντύπου.

5.Ερώτηση: Υπάρχουν επιπτώσεις για όσους επιλέξουν αναστολή δόσεων; Θα γίνει μη εξυπηρετούμενο το δάνειο τους;

Απάντηση: Με βάση το Διάταγμα για περίοδο 9 μηνών, δηλαδή μέχρι 31.12.2020 η  αναστολή των δόσεων και τόκων δεν καθιστά τις υποχρεώσεις αυτές μη εξυπηρετούμενες.

6.Ερώτηση: Το έντυπο αφορά μόνο δάνεια ή με αυτό μπορεί να γίνει αναστολή τόκων και ορίων τρεχούμενων λογαριασμών (overdrafts), όπως και πιστωτικών καρτών (credit cards);

Απάντηση: Η αναστολή δόσεων και τόκων, ως προνοείται στο Διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, περιλαμβάνει και τους τόκους που προκύπτουν από τα όρια σε τρεχούμενους λογαριασμούς (Overdrafts) καθώς και τις δόσεις σε πιστωτικές κάρτες (Credit Cards).  

7.Ερώτηση: Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει δάνειο σε κάποιο χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά υπάρχει μόνιμη εντολή καταβολής των δόσεων από άλλο χρηματοοικονομικό οργανισμό; Θα πρέπει να ενημερώνονται και τα δύο σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αναστολή των δόσεων και των τόκων;

Απάντηση: Όσοι αποστέλλουν τη Δήλωση για αναστολή των δόσεων και τόκων στον χρηματοοικονομικό τους οργανισμό θα πρέπει να ενημερώνουν παράλληλα με σχετικές οδηγίες και τον χρηματοοικονομικό οργανισμό από το οποίο εμβάζονται οι δόσεις στην περίπτωση που αυτό είναι άλλο από το χρηματοοικονομικό οργανισμό στο οποίο διατηρούν τις πιστωτικές τους διευκολύνσεις.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Η καταχώρηση του ειδικού εντύπου μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου (fax) ή ταχυδρομικώς. Τα στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή του εντύπου είναι ως πιο κάτω.

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

 

 

Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)

Τηλεομοιότυπο (fax)

 

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ)

996@nbg.com.cy

22840020

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15, 

1065, Λευκωσία

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ACIoannou@nbg.com.cy

22840029

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 15, 

1065, Λευκωσία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λευκωσία

 

DCTNicosia@hellenicbank.com

 

 

22210699

 

Δια χειρός παράδοση σε οποιοδήποτε Κατάστημα/ Επιχειρηματική Μονάδα (όπου η αίτηση δεν μπορεί να σταλεί με email ή fax)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λεμεσός

 

DCTLimassol@hellenicbank.com

 

 

25502114

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Λάρνακα

 

DCTLarnaca@hellenicbank.com

 

24655984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Αμμόχωστος

 

DCTFamagusta@hellenicbank.com

 

24655984

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ιδιώτες και Μικρές Επιχειρήσεις-Διεύθυνση Ιδιωτών Πάφος

 

DCTPaphos@hellenicbank.com

 

26505092

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις – Διεύθυνση Επιχειρήσεων

 

businessdivision@hellenicbank.com

22210749

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

APS

 

cy-retailrecovery@aps-holding.com

 

22311488

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Διεθνείς επιχειρήσεις

Λευκωσία

internationalbankingdivision@

hellenicbank.com

 

22501995

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Διεθνείς επιχειρήσεις

Λεμεσός

 

internationalbankingdivision@

hellenicbank.com

 

25502480

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Διεθνείς επιχειρήσεις

Λάρνακα

internationalbankingdivision@

hellenicbank.com

 

 

 

24659101

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

middleoffice@cdb.com.cy

22846600

Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως

Λεωφ.  Αρχ. Μακαρίου Γ 50,

1065 Λευκωσία

ή

Τ.Θ. 21415,

1508 Λευκωσία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

idikianastoli@hfc.com.cy

22503512

Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης

T.Θ.23898

1687 Λευκωσία

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

covid@bankofcyprus.com

25150380

25150331

Τράπεζα Κύπρου

Στασίνου 51,

Στρόβολος

2002 Λευκωσία

ALPHA BANK ΚΥΠΡΟΥ

covid@alphabank.com.cy

22880595

Alpha Bank Cyprus Ltd, Τ.Θ. 21661

1596 Λευκωσία

ANCORIA BANK

Λευκωσία

covid19@ancoriabank.com

 

 

 

22849110

 

 

Ancoria Bank

Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 12,

1080 Λευκωσία.

ANCORIA BANK

Λεμεσός

 

25849310

AncoriaBank

Γωνία Λεωφόρου Αρχ. ΙΙΙ 151 & Αγ. Φυλάξεως,

3021, Λεμεσός.

 

ANCORIA BANK

Λάρνακα

 

24849710

AncoriaBank

Λεωφόρος Φανερωμένης 189 – 191, 6035, Λάρνακα.

 

ASTROBANK

info@astrobank.com

Tα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υποκαταστημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.astrobank.com

 

EUROBANK

Tα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υποκαταστημάτων βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.eurobank.com.cy

 

RCB BANK

borrowers@rcbcy.com

25342192

Αμαθούντος 2

Τ.Θ. 56868

3310 Λεμεσός

SOCIETE GENERALE BANK

customer-info.cyprus@socgen.com

22399700

22399839

Societe Generale Bank Cyprus

Διγενή Ακρίτα 88

1061 Λευκωσία

 

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

 

 

Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)

Τηλεομοιότυπο (fax)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΚΕΔΙΠΕΣ - Λευκωσία

nicosiacustomerservice@kedipes.com.cy

 

22672774

Γρηγόρη Αυξεντίου 7 1096 Λευκωσία

 

 

ΚΕΔΙΠΕΣ - Λεμεσός

limassolcustomerservice@kedipes.com.cy

25554851

Πατρ. Ιεροσολ. 16

4192 Ύψωναs

 

ΚΕΔΙΠΕΣ - Λάρνακα

larnacacustomerservice@kedipes.com.cy

--

Λεωφ. Παπανικολή 37

6053 Λάρνακα

 

ΚΕΔΙΠΕΣ - Αμμόχωστος

ammochostoscustomerservice@kedipes.com.cy

23740601

Γρίβα Διγενή 4

5281 Παραλίμνι

 

ΚΕΔΙΠΕΣ - Πάφος

pafoscustomerservice@kedipes.com.cy

26932445

Mήνωος 4

8041 Πάφος

 

APS Ltd

cy-retailrecovery@aps-holding.com

 

22210664

 

Αμφίπολης 20

2ος όροφος

2025 Λευκωσία

 

B2KAPITAL

info@b2kapital.com.cy

 

25256107

 

Τ.Θ. 52704

4067 Λεμεσός

 

CAC CORAL

 

925@nbg.com.cy

 

22 840026

 

Λεωφ. Θεμιστοκλή Δέρβη 46

Κτίριο Medcon

2ος όροφος

1066 Λευκωσία

GORDIAN

Loanrestructuring@gordianholdings.com

 

22812251

 

Τ.Θ. 20832

1664 Λευκωσία

 

 

 

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)

Τηλεομοιότυπο (fax)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ANCORIA INSURANCE

 

info@ancoria.com

22498592

Τ.Θ. 23415

1683 Λευκωσία

 

ALTIUS INSURANCE

 

customer_service@altiusinsurance.com.cy

 

22379206

Τ.Θ. 26516

1640 Λευκωσία

 

ALLIANZ GLOBAL LIFE

 

cyprusbranch@allianz.gr

22016020

Θεμιστοκλή Δέρβη 40

1066 Λευκωσία

 

CNP CYPRIALIFE

 

cyprialife@cnpcyprus.com

22363407

Τ.Θ. 20819

1664 Λευκωσία

 

ETHNIKI ASFALISTIKI (CYPRUS)

 

info@ethnikiinsurance.com 

22841096

T.Θ. 16272

2087 Στρόβολος

 

EUROLIFE

 

info@eurolife.bankofcyprus.com

22341090

T.Θ. 21655

1511 Λευκωσία

 

HELLENIC LIFE INSURANCE

 

Life@hellenicbank.com 

22450750

Τ.Θ. 20672

1662 Λευκωσία

LIBERTY LIFE INSURANCE

info@libertylife.com.cy

22869350

Τ.Θ. 26070

1666 Λευκωσία 

METLIFE EUROPE

contact@metlife.com

22845606

Τ.Θ. 21383

1507 Λευκωσία 

 

MINERVA INSURANCE

 

info@minervacy.com

22551717

Τ.Θ. 23554

1684 Λευκωσία

 

PRIME INSURANCE

 

info@primeinsurance.eu

22896001

T. Θ. 22475

1522 Λευκωσία

 

UNIVERSAL LIFE INSURANCE

 

info@unilife.com.cy

22882200

Τ. Θ. 21270

1505 Λευκωσία

 

 

 

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

 

Ηλεκτρονικη διευθυνση (email)

Τηλεομοιότυπο (fax)

Ταχυδρομική διεύθυνση

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

 

koag@cytanet.com.cy

22513143

Λεωφ. Αθαλασσας 14, 4ος οροφος,

2011 Στροβολος

Λευκωσία

 

 

 

(ΝΝ/ΣΧ)