Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-04-2020 12:50

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ)

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ), ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού, προέβη τάχιστα στις απαραίτητες ενέργειες για υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Όλα τα μαθήματα των μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΜΙΔ προσφέρονται πλέον διαδικτυακά μέσω της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης (Moodle) του ΜΙΔ.

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική η μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στα διαδικτυακά μαθήματα και η προσαρμοστικότητα τόσο των ιδίων όσο και του διδακτικού προσωπικού στα νέα δεδομένα. Το ΜΙΔ ευχαριστεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση στο κάλεσμά του ΜΙΔ και στη συμβολή όλων στην επιτυχή έκβαση της όλης προσπάθειας.

Το ΜΙΔ, διαβεβαιώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του ότι θα είναι διαρκώς στο πλευρό τους προσφέροντας, όπως πάντα, ποιοτική εκπαίδευση και ότι θα φροντίσει για την ομαλή λειτουργία και ολοκλήρωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.


(ΝΝ/ΣΧ)