Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-04-2020 15:51

Παράταση προθεσμίας στην υποβολή αίτησης για το Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες

H Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας ανακοινώνει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 31/03/2020, αποφάσισε όπως εγκρίνει τροποποίηση της παραγράφου 8.3 του «Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες» του 2019, ώστε για την Κατηγορία 3Β η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος και η υποβολή αίτησης προς τον ΔΣΔ (ΑΗΚ) για έλεγχο και διασύνδεση του συστήματος με το δίκτυο να πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 10 μηνών (όπου στο αρχικό Σχέδιο το χρονοδιάγραμμα ήταν έξι μήνες) από την ημερομηνία της επιστολής προέγκρισης από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Η παράταση της προθεσμίας από έξι σε δέκα μήνες αφορά όλους τους δικαιούχους της Κατηγορίας 3Β και αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

(ΕΚ)