Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-04-2020 14:39

Παράταση των μέτρων που είχε εξαγγείλει το Υπουργείο Εργασίας για αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προστασία των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει για αντιμετώπιση του κορωνοϊού και για προστασία των ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων, ενημερώνει το κοινό ότι από το Σάββατο 4 Απριλίου 2020 και για όσο διάστημα θα βρίσκονται σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα του κράτους, σύμφωνα με το  διάταγμα στο πλαίσιο του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου από τον Υπουργό Υγείας, θα συνεχίσουν να ισχύουν οι πιο κάτω ρυθμίσεις:

  • Οι Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων / Φροντιστές, καθώς και οι Δομές 24ωρης φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, κρατικές και ιδιωτικές δεν θα δέχονται επισκέψεις.

Νοείται ότι, οι έξοδοι των ενοίκων από τη Στέγη θα περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

  • Τα Κέντρα Ενηλίκων που εξυπηρετούν Άτομα με Αναπηρία καθώς επίσης και τα Κέντρα Ενηλίκων που εξυπηρετούν ηλικιωμένους θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Ωστόσο, προτρέπονται οι οικείοι των εξυπηρετουμένων στα πιο πάνω Κέντρα όπως, όπου υπάρχει η δυνατότητα, παραμείνουν στο σπίτι τους.

Νοείται ότι, οι έξοδοι των ατόμων θα πρέπει να περιοριστούν στις άκρως απαραίτητες και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.

  • Οι Κατ’ Οίκον Φροντιστές και οι Υπηρεσίες Κατ’ Οίκον Φροντίδας θα συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στους εξυπηρετούμενους νοουμένου ότι θα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που εξαγγέλθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.
  • Οι κρατικοί παιδοκομικοί σταθμοί παγκύπρια συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργία τους. 
  • Οι βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί και τα κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών παγκύπρια, που λειτουργούν είτε από ιδιώτες, είτε από μη-κυβερνητικούς φορείς, συνεχίζουν να βρίσκονται σε αναστολή της λειτουργία τους. 

 

(ΝΝ/ΣΧ)