Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-04-2020 13:31

Γραπτή τοποθέτηση Νομικής Υπηρεσίας αναφορικά με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Σε σχέση με την πρόσφατη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), αναφορικά με διερεύνηση υπόθεσης κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με επιστολή του, ζήτησε την παροχή διευκρινίσεων ως προς ενδεχόμενη εμπλοκή της Κύπρου ή Κυπρίων πολιτών, στην υπόθεση.

Με σημερινή επιστολή του, ο Γενικός Διευθυντής της OLAF διευκρίνισε και επιβεβαίωσε ότι το Γραφείο του δεν ήρθε σε καμμιά επαφή με οποιεσδήποτε αρχές στη Δημοκρατία, για το λόγο ότι, ουδεμία από τις υπό διερεύνηση δραστηριότητες έλαβε χώρα στην Κύπρο, ή εμπλέκονταν σε αυτήν, Κύπριοι πολίτες ή Κυπριακές εταιρείες. Οι σχετικές επαφές είχαν γίνει με τις αρχές της Ιρλανδίας, της Ρουμανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, ενώ δεν υπήρξε καμμιά μαρτυρία περί εγκληματικής ή δόλιας δραστηριότητας στην Κύπρο.

Η όλη υπόθεση που ερευνήθηκε αφορούσε σε απορρόφηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων στη βάση πλαστών εγγράφων, ποσά τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν στην Κύπρο, αλλά καταβλήθηκαν, ως έξοδα αρχιτεκτονικών και συμβουλευτικών σχεδίων εκτός Κύπρου, για συμμετοχή σε διαδικασία του διαγωνισμού αδειοδότησης για την ανέγερση ξενοδοχείου-καζίνο στην Κύπρο. Η εν λόγω συμμετοχή  ωστόσο, στην διαδικασία του διαγωνισμού, δεν τελεσφόρησε, λόγω οικονομικών δυσκολιών της κοινοπραξίας που την προωθούσε.

(ΝΝ/ΕΧΡ)