Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-04-2020 18:02

Ο κ. Νίκος Τορναρίτης συμμετείχε στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο επικεφαλής της Κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) κ. Νίκος Τορναρίτης, συμμετείχε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης, στη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της Συνέλευσης. Κατά τη συνεδρία, συζητήθηκε μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στους κύριους τομείς δράσης του Οργανισμού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Στη Μόνιμη Επιτροπή συμμετέχουν ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Συνέλευσης, οι αρχηγοί των πολιτικών ομάδων, οι επικεφαλής των εθνικών αντιπροσωπιών και οι Προέδροι των Επιτροπών της ΚΣΣΕ.

(ΕΙ)