Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-05-2020 08:51

Κατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19, εβδομάδα 11 – 17 Μαΐου 2020

Έναντι του εβδομαδιαίου μέσου όρου των μηνών Δεκ’19-Φεβ’20, ο όγκος δεδομένων σταθερού δικτύου αυξήθηκε κατά 37% (-5% έναντι της εβδομάδας 4-10 Μαΐου’20) και ο όγκος δεδομένων κινητού δικτύου κατά 28% (-6% έναντι της εβδομάδας 4-10 Μαΐου’20) [βλ. σχετικό γραφικό]. Έναντι του εβδομαδιαίου μέσου όρου των μηνών Δεκ’19-Φεβ’20, ο όγκος λεπτών σταθερού δικτύου αυξήθηκε κατά 27% (-6% έναντι της εβδομάδας 4-10 Μαΐου’20) και ο όγκος λεπτών κινητού δικτύου κατά 37% (-5% έναντι της εβδομάδας 4-10 Μαΐου’20).

Οι παροχείς δεν έχουν παρατηρήσει συμφόρηση σε κανένα σημείο του σταθερού και κινητού τους δικτύου.

Στο γραφικό που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνολική % μεταβολή μετά από 9 εβδομάδες μετρήσεων. Οι μειώσεις σε όλους τους όγκους της περιόδου 11-17 Μαΐου συνάδουν με την  εφαρμογή των μέτρων επιστροφής στην ομαλότητα.

 

Οι % διακυμάνσεις ανά παροχέα ανά υπηρεσία εμφανίζονται στα γραφικά που ακολουθούν.

 

 

 

 

(ΝΝ)