Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-05-2020 17:05

Ανακοίνωση Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς και προαγωγές

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

α) αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών σε θέση αντικαταστάτη

β) προαγωγές

Για τις ανακοινώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΙΚ