Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-05-2020 12:31

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σε σχέση με διαμαρτυρία του αναδόχου δημόσιων επιβατικών μεταφορών της Επαρχίας Λάρνακας

Σε σχέση με επιστολή που παραδόθηκε χτες, στην Ελεγκτική Υπηρεσία από την εταιρεία ΖΗΝΩΝ, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι για το διαγωνισμό που αφορά την παροχή Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με Λεωφορεία για την κάλυψη της επαρχίας Λάρνακας για την περίοδο 2020-2030, υπήρξαν δύο προσφυγές ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστήριου οι οποίες απορρίφθησαν. Ως αποτέλεσμα, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (ΥΜΕΕ) έχει ήδη συνάψει σύμβαση με την επιτυχούσα κοινοπραξία.

Εφόσον υπήρξαν δικαστικές αποφάσεις, και ενόσω εκκρεμούν εφέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Υπηρεσία μας κατά πάγια πρακτική δεν εκφράζει απόψεις, πέραν αυτών που εξέφρασε στα πλαίσια της διαδικασίας που προηγήθηκε.

Η Υπηρεσία, εξέφρασε ήδη προς το ΥΜΕΕ την έντονη ανησυχία της ότι, ως αποτέλεσμα των χειρισμών του και της κωλυσιεργίας που έχει παρατηρηθεί, έχουν μέχρι σήμερα υπογραφτεί νέες συμβάσεις μόνο για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Για τις άλλες επαρχίες και για τη σύμβαση των υπεραστικών διαδρομών, το κράτος δεν θα έχει έγκαιρα νέους αναδόχους στις 5.7.2020 που λήγουν οι υφιστάμενες συμβάσεις. Η ευκαιρία που είχε το ΥΜΕΕ για νέα σελίδα στον εξόχως προβληματικό τομέα των δημόσιων επιβατικών μεταφορών στις 5.7.2020, έχει χαθεί και αναζητούνται εμβαλωματικές λύσεις προς μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της καθυστέρησης αυτής. Φαίνεται ότι το κράτος αφέθηκε και αυτή τη φορά έρμαιο στις ορέξεις ιδιωτικών συμφερόντων.

------------------------

ΕΙ