Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-05-2020 18:22

Ευρεία σύσκεψη της Επιτροπής Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων εξέτασε θέματα που άπτονται της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης

Μακρά και ενδιαφέρουσα ήταν η ατζέντα της Επιτροπής Μεταρρύθμισης των Δικαστηρίων, η οποία συνήλθε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποιώντας πολυμερή σύσκεψη, με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που άπτονται της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν  -πέραν από τον Πρόεδρο και έξι μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Διευθυντή Μεταρρύθμισης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως – ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκπρόσωποι από την Ένωση Δικαστών, Προέδροι ή Δικαστές Ειδικών Δικαστηρίων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία και Υπηρεσίες. Στη σύσκεψη προσεκλήθη και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Για το θέμα των κτηριακών εγκαταστάσεων, πέραν από τη συμμετοχή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, συμμετείχε τηλεφωνικά ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος.

Κατά τη συζήτηση, η προώθηση του έργου της προσωρινής ηλεκτρονικής καταχώρισης δικαστικών εγγράφων στα Πρωτοκολλητεία μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης στα Δικαστήρια (e-Justice), αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα που εξετάστηκαν. Κοινή συνισταμένη των εμπλεκομένων με τη μεταρρύθμιση φορέων υπήρξε η πλήρης στήριξη στην πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για δημιουργία υπόβαθρου τεχνολογικής αναβάθμισης του χώρου των δικαστηρίων μέχρις ότου εισαχθεί πλήρως το e-Justice, με το Ανώτατο Δικαστήριο, διά του Προέδρου του κ. Μύρωνα Νικολάτου, να τάσσεται ένθερμα υπέρ της άμεσης υλοποίησης του έργου. «Το Ανώτατο υποστηρίζει ένθερμα και πλήρως το έργο και θα συνεργαστεί με όλους τους τρόπους για την τάχιστη διεκπεραίωση και εφαρμογή του», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Νικολάτος.

 

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, η πορεία των έργων κτηριακής αναβάθμισης των Δικαστηρίων, η πορεία αναθεώρησης των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, η ενημέρωση για την πλήρωση των  νέων θέσεων Επαρχιακών Δικαστών και Δικαστών στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας και η πορεία διεκπεραίωσης εκκρεμουσών παλαιών υποθέσεων (backlog).

Αναλυτικότερα, στο θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος προέβη σε παρουσίαση των λειτουργικών δυνατοτήτων της πλατφόρμας που θα εισαχθεί στα Δικαστήρια, η οποία θα επιτρέψει την ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων στα Πρωτοκολλητεία. Όπως ο κ. Κόκκινος σημείωσε, το έργο, το οποίο θα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία σε 10-12 εβδομάδες, αποσκοπεί εμμέσως και στην εξοικείωση των Δικαστηρίων με την τεχνολογία, ενώ όπως ανέφερε, θα γίνει εκπαίδευση των χρηστών. Πρόσθεσε δε πως την παρούσα στιγμή ετοιμάζεται από το Υφυπουργείο ένα νέο κείμενο που καταγράφει τις λειτουργικές διαδικασίες της πλατφόρμας, το οποίο θα αποσταλεί στους εμπλεκομένους για σχόλια και οριστικοποίηση. Τέλος, ο κ. Κόκκινος ενημέρωσε ότι το Υφυπουργείο προχωρεί ταυτόχρονα με τη διαδικασία για συμπλήρωση του ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice), η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των προσφορών.

Για το ίδιο θέμα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος Σαββίδης επεσήμανε πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι έτοιμο να συνεχίσει τη συνδρομή του για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη εφαρμογή αυτού του πρώτου και σοβαρού βήματος για την εισαγωγή της τεχνολογίας στα Δικαστήρια, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ισχυρή βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας όπως γίνουν εκείνες οι τομές που απαιτούνται για εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης στην Κύπρο. «Η κατάσταση έφερε στην επιφάνεια την αναγκαιότητα για τεχνολογική αναβάθμιση του χώρου των Δικαστηρίων. Υπάρχει η ισχυρή πολιτική βούληση να γίνουν οι τομές που απαιτούνται, αυτό δεικνύεται και από την πρόσφατη σύγκληση σύσκεψης υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα των Δικαστηρίων όπως και από τη συμμετοχή τριών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στην παρούσα τηλεδιάσκεψη», είπε.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ενημέρωσε ακόμη για την προηγούμενη συνάντηση του Προέδρου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δώρου Ιωαννίδη με τον κ. Κόκκινο, όπως και για την έντονη επιθυμία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, υιοθετήθηκε εισήγηση για καθορισμό τηλεδιάσκεψης με Βρετανούς ειδικούς, με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, για άντληση εμπειρίας και τεχνογνωσίας από τη χρήση της τεχνολογίας και ιδίως της χρήσης τηλεδιάσκεψης στα βρετανικά Δικαστήρια.

Ο κ. Σαββίδης ενημέρωσε επίσης τους συμμετέχοντες για την πορεία των νομοσχεδίων που άπτονται της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης και τα οποία εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής. Αυτή τη στιγμή, ενώπιον της Επιτροπής Νομικών βρίσκονται 6 νομοσχέδια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με τον κ. Υπουργό να επαναλαμβάνει τη σημασία που φέρει η ολοκλήρωση της εξέτασης των νομοσχεδίων για υλοποίηση της όλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Ανάλογη ευαισθησία για την αναγκαιότητα τα νομοσχέδια να τεθούν ως θέμα ύψιστης προτεραιότητας, διατύπωσε και ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ως προς το θέμα των κτηριακών υποδομών, κατά την τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν θέματα στέγασης και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν για την ομαλή ολοκλήρωση των κτηριακών έργων. Εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την παρατεταμένη καθυστέρηση που παρατηρείται και το θέμα συζητήθηκε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο οποίος έδωσε διαβεβαιώσεις για την προτεραιοποίηση κάποιων επειγόντων συγκεκριμένων έργων της Δικαστικής Εξουσίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία τους για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Σημειώθηκε ότι κάποια από τα οικοδομικά έργα των Δικαστηρίων συνεχίστηκαν και κατά την περίοδο της απαγόρευσης των οικοδομικών εργασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος και κατόπιν συντονισμού των δύο αρμόδιων Υπουργών.

Σε σχέση με την πορεία αναθεώρησης των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, το Ανώτατο Δικαστήριο ενημέρωσε πως η διαδικασία προχωρεί με βάση το χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε από όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ για την πλήρωση των νέων θέσεων Επαρχιακών Δικαστών και Δικαστών στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας, η διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και η πρόσληψή τους τοποθετείται χρονικά έως το τέλος Ιουνίου.

Επίσης, έγινε αναφορά για την ταχύτητα εκδίκασης υποθέσεων καθότι οι Δικαστές έχουν πλέον χρόνο για εκδίκαση ακροάσεων, λόγω της νέας πρακτικής που ακολουθείται για αποφυγή προσωπικών εμφανίσεων στα αρχικά στάδια της εκδίκασης των υποθέσεων.

Τέλος, διαφάνηκε ότι από την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι ικανοποιημένοι, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να εκφράζει ευχαριστίες και ικανοποίηση.

Η σύσκεψη διήρκησε τρείς ώρες.

(ΜΛ)