Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-05-2020 15:36

Κατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό το φως των μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 (εβδομάδα 18 – 24 Μαΐου 2020)

Έναντι του εβδομαδιαίου μέσου όρου των μηνών Δεκ’19-Φεβ’20, ο όγκος δεδομένων σταθερού δικτύου αυξήθηκε κατά 29% (-6% έναντι της εβδομάδας 11-17 Μαΐου’20) και ο όγκος δεδομένων κινητού δικτύου κατά 19% (-7% έναντι της εβδομάδας 11-17 Μαΐου’20) [βλ. σχετικό γραφικό]. Έναντι του εβδομαδιαίου μέσου όρου των μηνών Δεκ’19-Φεβ’20, ο όγκος λεπτών σταθερού δικτύου αυξήθηκε κατά 32% (+4% έναντι της εβδομάδας 11-17 Μαΐου’20) και ο όγκος λεπτών κινητού δικτύου κατά 40% (+2% έναντι της εβδομάδας 11-17 Μαΐου’20).

Οι παροχείς δεν έχουν παρατηρήσει συμφόρηση σε κανένα σημείο του σταθερού και κινητού τους δικτύου.

Στο γραφικό που ακολουθεί αποτυπώνεται η συνολική % μεταβολή μετά από 10 εβδομάδες μετρήσεων. Η πτωτική πορεία των όγκων δεδομένων συνεχίζεται την εβδομάδα 18-24 Μαΐου και συνάδει με την εφαρμογή των μέτρων επιστροφής στην ομαλότητα.

 

Οι % διακυμάνσεις ανά παροχέα ανά υπηρεσία εμφανίζονται στα γραφικά που ακολουθούν.

 

ΓΕΡΗΕΤ, 27 Μαΐου 2020

 

 

 

 

 

 

(ΝΝ/ΙΙ)