Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-05-2020 15:40

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Σχολικών Βοηθών/Συνοδών

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Σχολικών Βοηθών/Συνοδών κ. Σάββα Γεωργίου.

Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε τον κ. Γεωργίου για τις διαδικασίες επαναλειτουργίας των Ειδικών Μονάδων και τη λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς και για τη σχεδιαζόμενη επαναλειτουργία των Ειδικών Σχολείων.

Συζητήθηκε, επίσης, η επαναδραστηριοποίηση των σχολικών βοηθών/συνοδών, μέσα στις ιδιαίτερες σημερινές συνθήκες με τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Προδρόμου ευχαρίστησε τον κ. Γεωργίου για την ετοιμότητα και παρουσία των συνοδών στα σχολεία από την πρώτη μέρα της επαναλειτουργίας τους και τον ενημέρωσε ότι ξεκινά ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των συνοδών από μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας που συνεργάζονται με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια στα σχολεία.

Ο Υπουργός Παιδείας και ο κ. Γεωργίου συμφώνησαν, τέλος, ότι το συντομότερο δυνατόν θα γίνει συνάντηση και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα θέματα.

ΙΠ