Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-06-2020 09:49

Ενεργός συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εργασίες της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων UNGEGN των Ηνωμένων Εθνών για τα γεωγραφικά ονόματα

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων UNGEGN (United Nations Group of Experts in Geographical Names) εξέδωσε το νέο Ενημερωτικό Δελτίο (UNGEGN Bulletin), με αρ. 58.

Το δελτίο αυτό, που εκδίδεται κάθε έξι μήνες, έχει ήδη κυκλοφορήσει σε όλες τις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών. Αναρτήθηκε επίσης στον ιστότοπο των Ηνωμένων Εθνών.

Η έκδοση αυτή αφορά κυρίως άρθρα που αναφέρονται σε θέματα και εμπειρίες των χωρών μελών για την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων. Στις σελίδες 11-12 περιλαμβάνεται σύντομο σχετικό άρθρο που απέστειλε o Πρόεδρος της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων (ΜΚΕΤΓΟ) κ. Ανδρέας Χατζηράφτης, για την Κύπρο. Για το εξώφυλλο του περιοδικού υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις σε σχέση με το θέμα. Τελικά έγινε αποδεκτή η Κυπριακή πρόταση ως η καλύτερη, για πέμπτη κατά σειρά φορά. Στη σελίδα 7 γίνεται σχετική αναφορά.

Στη διεύθυνση https://unstats.un.org/unsd/ungegn/pubs/#bulletin, υπάρχουν καταχωρημένες όλες οι εκδόσεις του περιοδικού από το 1988 μέχρι το 2020. Σε προηγούμενες εκδόσεις περιλαμβάνονται ακόμα οκτώ ενδιαφέροντα άρθρα που αφορούν την Κύπρο για άλλα παρόμοια θέματα (βλ. αρ. 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56 και 57).

Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ενεργά στις συνόδους και διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη, μέσω του Προέδρου της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.geonoma.gov.cy.

 

(ΙΚ/ΕΙ)