Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-06-2020 15:06

Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων (μία θέση), Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) για την Ηλεκτρολογία/Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μία θέση) και Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) για τα Δομικά (μία θέση). Στους καταλόγους περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ώρα 9.30 π.μ

Αρ. Φακ. 10266

Γιάννακας Πολύκαρπος

Αρ. Φακ. 10695

Μιχαήλ Νίκος

Αρ. Φακ. 12185

Παπαδάκης Χάρης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ώρα 10.15 π.μ

Αρ. Φακ. 11293

Μηλιάτης Στέλιος

Αρ. Φακ. 19186

Χατζησάββας Βενέδικτος

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ (ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ

Ώρα 11.00 π.μ

Αρ. Φακ. 11264

Ναούμ – Αραούζου Ισαβέλλα

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: http://www.eey.gov.cy

(ΕΚ/ΕΧΡ)