Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-06-2020 15:40

Ανακοίνωση Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για υπηρεσία στα Σχολεία του Ριζοκαρπάσου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για μετάθεση/διορισμό στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση ιδιοχείρως, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα,15 Ιουνίου 2020.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή, 1408 Λευκωσία) ή να σταλεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την αίτηση πατήστε εδώ.

(EK)