Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-06-2020 14:35

Έναρξη παραλαβής αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικού καινοτόμου επιχείρησης από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνει ότι η παραλαβή αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικού καινοτόμου επιχείρησης, αρχίζει από σήμερα, 11/06/2020. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση innovative.companies@dmrid.gov.cy.

Υπενθυμίζεται ότι το πιστοποιητικό εκδίδεται ως υποστηρικτικό εργαλείο για την αξιοποίηση της παροχής φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε απευθείας, είτε μέσω επενδυτικού ταμείου, είτε μέσω εναλλακτικής πλατφόρμας διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της επέκτασης της ισχύος της νομοθεσίας η οποία τροποποιεί τον Περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο για περίοδο 18 μηνών, μέχρι 30/6/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Έλενα Πουλλή στο τηλ. 22205028.

Όλα τα σχετικά έγγραφα (Πρακτικός Οδηγός, Αιτήσεις και Παραρτήματα), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου στο σύνδεσμο www.dmrid.gov.cy.

(ΕΚ/ΣΧ)