Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-06-2020 14:23

Κενές θέσεις εργασίας: 1ο τρίμηνο 2020, ετήσια μεταβολή 6,1%

O αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το 1ο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στις 7.177. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 415 (6,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 6.762. Σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε αύξηση 2.531 θέσεων (54,5%). (Πίνακας 1)

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν 2,0%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 1,3% και 2,0% αντίστοιχα. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 1ο τρίμηνο του 2020 παρατηρούνται στους Τομείς της Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας (5,8%), των Δραστηριοτήτων Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4,0%) και των Κατασκευών (3,4%) (Πίνακας 2)

 

 


Πίνακας 1

Nace Αν.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Αριθμός

 

% Μεταβολή

1ο Τριμ. 2019

4ο Τριμ. 2019

1ο Τριμ. 2020

 

1ο Τριμ. 2020/19

1ο Τριμ. 2020/

4ο Τριμ. 2019

B

Ορυχεία και Λατομεία

4

15

2

 

-50,0

-86,7

C

Μεταποίηση

796

316

876

 

10,1

177,2

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

2

0

9

 

350,0

0,0

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

32

19

37

 

15,6

94,7

F

Κατασκευές

485

283

1052

 

116,9

271,7

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

1.080

1.278

906

 

-16,1

-29,1

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

261

190

201

 

-23,0

5,8

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.812

362

1.563

 

-13,7

331,8

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

206

284

131

 

-36,4

-53,9

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

431

267

297

 

-31,1

11,2

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

33

34

153

 

363,6

350,0

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

418

704

426

 

1,9

-39,5

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

150

238

208

 

38,7

-12,6

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

507

122

480

 

-5,3

293,4

P

Εκπαίδευση

171

150

73

 

-57,3

-51,3

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

159

257

511

 

221,4

98,8

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

59

58

77

 

30,5

32,8

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

156

69

175

 

12,2

153,6

 

Σύνολο

6.762

4.646

7.177

 

6,1

54,5

 

 

Πίνακας 2

Nace  Αν.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Ποσοστό Κενών Θέσεων

1ο Τρίμηνο 2019

4ο Τρίμηνο 2019

1ο Τρίμηνο 2020

B

Ορυχεία και Λατομεία

0,8

2,9

0,6

C

Μεταποίηση

2,5

1,0

3,0

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

0,1

0,0

0,6

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

1,1

0,7

1,4

F

Κατασκευές

1,7

1,0

3,4

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

1,7

1,9

1,4

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1,7

1,2

1,3

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

4,9

0,9

4,0

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

1,9

2,4

1,3

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

2,2

1,4

1,5

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

1,2

1,2

5,8

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1,5

2,5

1,5

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

1,3

2,0

1,9

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1,7

0,4

1,6

P

Εκπαίδευση

0,6

0,5

0,3

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

0,9

1,5

2,6

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

1,0

1,0

1,2

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

2,5

1,1

1,8

 

Σύνολο

2,0

1,3

2,0

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

 

Ορισμοί

Κενή θέση εργασίας είναι η θέση για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινοποίησή της εκτός της επιχείρησης, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να ψάχνει ενεργά να βρει κατάλληλο υποψήφιο.

Ποσοστό κενών θέσεων είναι το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων.

Κάλυψη στοιχείων

Η έρευνα καλύπτει επιχειρήσεις με 1 ή περισσότερα άτομα που κατατάσσονται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση την ταξινόμηση του συστήματος NACE Rev.2 εκτός του Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία), το T (Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών· μη διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ιδία χρήση) και το U (Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων).

 

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τηλεφωνική τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

 

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ: +357-22602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΝΝ/ΣΧ)